Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Folkrätten central i uttalande om Ukraina

08.04.14 | Nyhet
Nordiska rådet gjorde under temasessionen på Island följande uttalande med anledning av det aktuella läget i Ukraina.

Nu gäller det att hålla fast vid folkrätten, demokratin och de mänskliga rättigheterna

Det aktuella läget i Ukraina och utmaningarna för Ukrainas demokratisering var till debatt på Nordiska rådets temasession i Akureyri, Island, den 8 april.

I år firar de nordiska länderna 200 år av fred med varandra.  Denna långa period av regional fred är unik. Vikten av denna historiska situation för hela regionen Norden kan inte överdrivas. Det har möjliggjort relationer som bygger på tillit och förtroende över nationsgränserna, med omfattande kontakter och samarbete på alla nivåer.

Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön efter en folkomröstning på Krim, om inträde i Ryska federationen, är oacceptabel och i strid med Ukrainas författning. Nordiska rådet uppmanar Ryska federationen att vidta åtgärder för att trappa ner den spända situationen. Situationen i östra Europa inverkar på relationerna i norra Europa, och Nordiska rådet kommer därför att noggrant utvärdera och följa utvecklingen.

Nordiska rådet instämmer i det gemensamma uttalandet om situationen i Ukraina från utrikesministrarna i de nordiska och baltiska länderna samt Visegradländerna efter deras möte i Narva i Estland den 6–7 mars 2014. Nordiska rådet har på parlamentarisk nivå haft möten med sina partners i Baltiska församlingen och med parlamentariker från Polen.

De baltiska ländernas och Polens parlament visade ett stort intresse för ett starkare Östersjösamarbete vid de dialogmoten som Nordiska rådet genomförde med representanter för utrikesutskotten i dessa länders parlament.

De nordiska länderna bör stå samman med resten av Europa i den här frågan: När blicken lyfts från Krim och vänds mot Kiev har Ukraina ett stort behov av stöd i sin demokratiseringsprocess.

Bakgrunden för viljan att stödja Ukraina i dessa frågor är Nordiska rådets långa tradition av ett demokrati- och rättsstatstänkande. På motsvarande sätt som de nordiska länderna stöttade de nya Baltiska demokratierna för drygt tjugo år sedan är Norden i dag villig att stödja demokratin i Ukraina.

Det gäller nu att hitta formerna för ett nytt demokratisamarbete. Nordiska rådet kan framför allt stödja det parlamentariska samarbetet. Nu gäller det att hålla fast vid folkrätten, demokratin och de mänskliga rättigheterna.