Lakimuutokset vahvistavat pohjoismaalaisten liikkuvuutta

25.06.18 | Uutinen
Tag familien med
Valokuvaaja
Yadid Levy/Norden.org
Naapurimaissa työskentelevien ruotsalaisten työttömyysturva paranee, ja Tanskassa voi nyt vapaasti käyttää muiden Pohjoismaiden ajokortteja. Siinä kaksi tulosta pohjoismaisen rajaesteneuvoston alkuvuoden työstä, jota se on tehnyt entistä vahvemman toimeksiannon turvin.

Pohjoismaisen rajaesteneuvoston vuosi on edennyt rivakasti, ja neuvosto on auttanut maita poistamaan yhdeksän vapaan liikkuvuuden estettä.

Rajaesteneuvoston ruotsalainen puheenjohtaja Eva Tarselius Hallgren on tyytyväinen siihen, että Ruotsissa tehdyillä lainmuutoksilla saadaan ratkaistua kolme työttömyysvakuutukseen liittyvää rajaestettä.

Rajatyöntekijöiden työttömyysturva paranee

– Rajaesteneuvoston tärkeysjärjestyksen kärjessä ovat työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän rajaesteet. Rajatyöntekijöiden kannalta on keskeistä, että työttömyyskorvauksiin liittyvät maakohtaiset erot eivät tee heistä väliinputoajia, Eva Tarselius Hallgren toteaa.

Nyt myös 64 vuotta täyttäneillä on mahdollisuus ruotsalaisen työttömyyskassan jäsenyyteen, johon on aiemmin ollut ikäraja. Henkilöt, joilla on ollut lyhyehkö katko ruotsalaisen työttömyyskassan jäsenyydessä, eivät myöskään enää jää paitsi ansiosidonnaisesta päivärahasta.

Pajalan kala-auto ja muut ”ruokarekat” voivat lisäksi sääntömuutoksen jälkeen suunnata Suomen puolelle asiakkaita etsimään.

Toimeksiannon vahvistaminen tuotti tulosta

Pohjoismaiset yhteistyöministerit laajensivat rajaesteneuvoston toimeksiantoa vuodeksi 2018. Neuvoston kansalliset edustajat saivat esimerkiksi lisää vapauksia järjestää kokouksia vastuuministerien, viranomaisten ja ministeriöiden kanssa edistääkseen rajaesteiden ratkaisemista.

Tämä on tuottanut tulosta, Eva Tarselius Hallgren vahvistaa.

– Entistä vahvemman toimeksiannon ansiosta olemme voineet ajaa asioita painokkaammin ja tehdä tiiviimpää yhteistyötä ministerien ja verkostojen kanssa. Olemme lisäksi asettaneet 30:lle yhä ratkaisua odottavalle rajaesteelle määräajan ja tehneet hartiavoimin töitä niiden ratkaisemiseksi, hän sanoo.

 

Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla ratkaistut rajaesteet:

  1. Ruotsalaisten mahdollisuus kuulua työttömyyskassaan myös sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt 64 vuotta.
  2. Työttömät ruotsalaiset ovat voineet menettää oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos he ovat hakeneet jäsenyyttä väärästä työttömyyskassasta ja jäsenyysaikaan on siten tullut katko.
  3. Työntekijät, joilla on muista syistä ollut katko ruotsalaisen työttömyyskassan jäsenyysajassa, ovat olleet vaarassa menettää ansiosidonnaisen päivärahan.
  4. Liikkuvaa elintarvikehuoneistoa ei ole hyväksytty Suomeen tuotavien eläinperäisten elintarvikkeiden ensimmäiseksi saapumispaikaksi.
  5. Samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuuden tunnustaminen. Ongelma on koskenut muuttoa Suomeen ja Ruotsiin, ja se on Ruotsin osalta yhä ratkaisematta.
  6. Vaatimus ulkomaisen ajokortin vaihtamisesta Tanskassa.
  7. Suomalaisnuoret voivat tehdä opintoihin kuuluvan työharjoittelun toisessa Pohjoismaassa.
  8. Norjan, Suomen ja Ruotsin välisten potilaskuljetusten korvaaminen (yhä ratkaisematta Ruotsin osalta).
  9. Oikeus käyttää opaskoiraa matkustettaessa.

Näistä ja ratkaisua odottavista rajaesteistä voi lukea lisää rajaesteneuvoston vuosikertomuksesta 2017.

                                          

 

Ota yhteyttä