Lovændringer styrker nordboernes bevægelighed

25.06.18 | Nyhed
Tag familien med
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Et tryggere arbejdsliv for svenskere som arbejder i nabolandene. Og for fremtiden kan kørekort fra de andre nordiske lande også bruges i Danmark. Det er nogle af resultaterne af Grænsehindringsrådets arbejde på baggrund af et nyt og stærkere mandat i det første halvår af 2018.

Grænsehindringsrådet har fået en flyvende start på 2018, og arbejdet har resulteret i, at landene har fjernet ni hindringer for den frie bevægelighed.

Eva Tarselius Hallgren, Grænsehindringsrådets svenske ordfører, glæder sig over, at tre hindringer, som vedrører dagpenge, bliver løst gennem lovændringer i Sverige denne sommer.

Mere tryghed for pendlere

– Hindringer på arbejdsmarkedet og på erhvervsområdet har højeste prioritet i Grænsehindringsrådets arbejde. For pendlere er det yderst vigtigt ikke at komme i klemme mellem landenes forskellige dagpengeregler, siger Eva Tarselius Hallgren.

Blandt andet vil personer, som er fyldt 64 år, også kunne blive medlemmer af svenske a-kasser. Disse har tidligere haft en aldersgrænse. Personer, som har haft en kortere afbrydelse af medlemskabet af en svensk a-kasse, vil heller ikke længere miste dagpengeretten.

Desuden kan fiskebilen i Pajala og andre "food trucks" efter en regelændring opsøge nye kunder på den finske side af grænsen.

Stærkt mandat gav resultat

Ved indgangen til 2018 fik Grænsehindringsrådet et udvidet mandat af de nordiske samarbejdsministre. Rådets nationale repræsentanter fik blandt andet udvidede beføjelser til at indkalde relevante ministre, myndigheder og virksomhedsområder, som kan bidrage til at løse grænsehindringerne.

Og det har givet resultat, bekræfter Eva Tarselius Hallgren.

– Med det styrkede mandat i ryggen har vi kunnet presse mere på, og vi har været i stand til at arbejde tættere sammen med ministre og netværk. Vi har desuden sat en deadline for de 30 grænsehindringer, som stadig er uløste, og vi har virkelig arbejdet hårdt for at få dem løst, siger hun.

 

Løste grænshindringer i det første halvår af 2018

  1. Svenskeres mulighed for at melde sig ind i en a-kasse efter de er fyldt 64 år.
  2. Ledige svenskere har hidtil kunnet miste dagpengeretten, hvis de har ansøgt om medlemskab af en forkert a-kasse og dermed har haft en afbrydelse af medlemskabet.
  3. Arbejdstagere, som af andre årsager har haft afbrydelser af medlemskabet af en svensk a-kasse, har risikeret at miste dagpengeretten.
  4. Et mobilt fødevarelokale har hidtil ikke været godkendt som første ankomststed for animalske fødevarer, som importeres til Finland.
  5. Anerkendelse af forældreskab for personer af sammen køn. Problemet har eksisteret ved flytning til Finland og Sverige, men det er endnu ikke løst for Sveriges vedkommende.
  6. Krav om udskiftning af udenlandske kørekort i Danmark.                                                             
  7. Unge finner kan få praktikophold i studietiden i et andet nordisk land.
  8. Godtgørelse for patientrejser mellem Norge, Finland og Sverige (grænsehindringen er dog ikke løst for Sveriges vedkommende).       
  9. Ret til førerhund i forbindelse med rejser.   

Læs mere om disse grænsehindringer, samt endnu ikke løste hindringer, i Grænsehindringsrådets årsrapport 2017.                                                                                    

                                          

 

Kontakt