Mielenterveyden ongelmista kärsiville lapsille ja nuorille tarjottava apua verkossa

20.09.17 | Uutinen
Kunskaper i brnrätts- och ungdomsfrågor i Norden
Valokuvaaja
norden.org
Pohjoismaiden neuvosto haluaa kehittää mahdollisuuksia auttaa mielenterveyden ongelmista kärsiviä lapsia ja nuoria sähköisten ratkaisujen avulla. Neuvosto ehdottaa, että Pohjoismaiden hallitukset laativat kartoituksen, jossa asetetaan priorisointijärjestykseen erilaiset olemassa olevat sähköiset ratkaisut, kuten sovellukset. Kartoituksen tavoitteena on tunnistaa parhaita käytäntöjä, jotka helpottavat toimivan avun löytämistä verkosta.

Nuorten lisääntyvät mielenterveyden ongelmat muodostavat yhden suurimmista kansanterveyden haasteista Pohjoismaissa. Tilastojen mukaan noin 10–20 prosentilla on nuoruusiässä mielenterveyden ongelmia, jotka vaativat hoitoa. Näillä nuorilla on suuri riski ajautua työelämän ja sosiaalisen yhteisön ulkopuolelle. 

Huonosti voiva sukupolvi

 – Meillä on nuori sukupolvi, joka kamppailee yhteiskunnan kasvavien vaatimusten kanssa ja voi huonosti. Nuoria pitää tukea, jotta he selviävät työ- ja perhe-elämän haasteista, sanoo sairaanhoitaja Bente Stein Mathisen, joka on työskennellyt ongelman parissa. Hän toimii Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunnan tärkeänä tavoitteena on ollut saada aikaan ehdotus Pohjoismaiden hallituksille, jotta ne kiinnittäisivät enemmän huomiota lasten ja nuorten mielenterveyttä edistäviin toimiin.

Tavoitteena tukeminen ja auttaminen

Pohjoismaiden neuvosto ehdottaa, että laadittavaan sähköisten ratkaisujen kartoitukseen sisällytetään julkinen, yksityinen ja kolmas sektori ja siihen kytketään lisäksi viranomais- ja tutkimusasiantuntijoita sekä nuorista koostuvia viiteryhmiä.

 – Alalla on tärkeää tehdä tutkimusta, jotta voimme löytää ja tunnistaa toimivia menetelmiä mielenterveyden ongelmista kärsivien nuorten tukemiseksi ja auttamiseksi, Pohjoismaiden neuvoston presidentti Britt Lundberg toteaa.

Digitalisaatio oli Reykjavikissa järjestettyjen Pohjoismaiden neuvoston syyskuun kokousten pääaiheena.