Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Barn og unge med psykiske plager bør få hjelp på nett

20.09.17 | Nyhed
Kunskaper i brnrätts- och ungdomsfrågor i Norden
Fotograf
norden.org
Nordisk råd vil utvikle mulighetene for å hjelpe barn og unge som sliter psykisk gjennom digitale løsninger. Rådet foreslår at de nordiske regjeringer igangsetter en kartlegging der de prioriterer eksisterende digitale løsninger - som eksempelvis apps - med fokus på « best practice», slik at det blir enklere å finne god hjelp på nett.

De økende psykiske helseproblemene blant unge representerer en av de største folkehelseutfordringene i våre nordiske samfunn. Statistisk sett utvikler mellom 10 og 20 prosent psykiske problemer og har behov for hjelp i ungdomstiden. De unge som rammes har stor risiko for å ende opp utenfor arbeidslivet og sosiale fellesskap. 

En generasjon som ikke har det bra

 – Vi har en ung generasjon som ikke har det bra pga. alle krav fra samfunnet. Den behøver hjelp for å bli robust nok, for å klare arbeids- og familieliv, sier Bente Stein Mathisen som selv er sykepleier og har arbeidet med problematikken. Nå er hun leder av Nordisk råds velferdsutvalg, som har vært forkjemperen for å få på plass et forslag til de nordiske regjeringer om økt satsing for å hjelpe barn og unge å komme gjennom psykiske vansker.

Målet er støtte og hjelp

Nordisk råd foreslår at kartleggingen av digitale muligheter omfatter både offentlig, privat og sivil sektor, og kobles til myndighets- og forskningseksperter samt referansegrupper av unge.

 – Det er viktig at forskning gjennomføres med formål om å finne de metoder som lykkes i å gi god støtte og hjelp til unge som strever psykisk, sier Britt Lundberg, Nordisk råds president.

Digitalisering var et hovedtema under Nordisk råds septembermøter i Reykjavik.