Miten päiväkodit ja koulut voivat vähentää ulkopuolisuutta?

03.05.17 | Uutinen
Frank Bakke-Jensen, konferense om inkludering af unge i Oslo
Valokuvaaja
Utenriksdepartementet, Norge
– Uusien pohjoismaalaisten kotoutuminen ja osallisuus on meidän kaikkien vastuulla. Lisäksi se on taloudellinen ja sosiaalinen välttämättömyys ja siksi myös pohjoismaisen yhteistyön keskiössä. Näin totesi Norjan pohjoismainen yhteistyöministeri Frank Bakke-Jensen konferenssissa ”Päiväkoti ja koulu osallisuuden ja kansalaisaktiivisuuden keskuksina”, jonka Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Norja järjesti Oslossa 2.–3. toukokuuta.

Norjan puheenjohtajakauden yhtenä painopistealueena on kansalaisaktiivisuuden edistäminen sekä haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallistaminen päiväkodeissa ja kouluissa. Ulkopuolisuuden vähentäminen pienentää samalla radikalisoitumisen riskiä.

– Sopeutuminen ei ole pelkkä talouskysymys. Pohjoismaiden tulee olla edelläkävijöitä väestöllisten muutosten hallinnassa, olipa kyse ikäihmisistä ja terveydestä tai yhteiskuntiemme uusien jäsenten kotouttamisesta ja osallistamisesta.

Päiväkodit ja koulut lasten ja nuorten kehityksen avaintoimijoina

Norjan osaamisministeri Torbjørn Røe Isaksen korosti, että päiväkodit ja koulut ovat avaintoimijoita edistettäessä lasten ja nuorten kehitystä ja yhteiskunnallista osallisuutta.

– Nyt on pohdittava, miten päiväkodit ja koulut voisivat jatkossa edistää osallisuutta ja kotoutumista entistä paremmin, ministeri totesi.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten korosti hänkin päiväkotien ja koulujen merkitystä yhteisten arvojen ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden luojina.

– Koulutus on pääsylippu osallisuuteen. Päiväkodit ja koulut ovat siten avainasemassa pyrkiessämme kouluttamaan osaavia ja aktiivisia kansalaisia, jotka luottavat toisiinsa ja kunnioittavat toisiaan. Vaikka Pohjoismaille on tunnusomaista vahva sosiaalinen tasa-arvo, aivan liian moni lapsi ja nuori jää ulkopuolelle, Høybråten sanoi.

Yhteisiä toimia osallisuuden tukemiseksi 

– Pohjoismaiden on luotava tavoitteellisia tuki- ja koulutustoimia, jotta maahan hiljattain tulleet lapset ja nuoret kotoutuisivat. Tällä saralla Pohjoismaat voivat oppia paljon toisiltaan. Aihe on Pohjoismaiden ministerineuvoston poliittisen tärkeysjärjestyksen kärkipäässä, ja olemme jo käynnistäneet useita määrätietoisia sektorienvälisiä toimia lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseksi, pääsihteeri sanoi.

Yksi niistä on Norjan kolmivuotinen puheenjohtajuushanke 0–24: haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin liittyvän sektorienvälisen yhteistyön kehittäminen Pohjoismaissa. Tavoitteena on luoda sektori- ja maarajat ylittävä verkosto, jossa voi vaihtaa kokemuksia ja jakaa hyviä ratkaisuja koulutusjärjestelmän ja siten myös työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen ehkäisemiseksi.

Hanke on vielä alkutekijöissään, kertoi projektipäällikkö Anne-Berit Kavli Norjan opetushallituksesta.

– Toimenpiteet on kohdistettava yksilön sijasta koko kasvuympäristöön. Varhainen puuttuminen on tunnetusti tärkeää, ja haluammekin tavoittaa nykyistä enemmän riskiryhmässä olevia lapsia, jotta voisimme toteuttaa lapseen, perheeseen ja kouluun liittyviä monialaisia toimia, Kavli sanoi.