Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Hvordan kan barnehage og skole redusere faren for utenforskap?

03.05.17 | Nyhed
Frank Bakke-Jensen, konferense om inkludering af unge i Oslo
Fotograf
Utenriksdepartementet, Norge
– Vellykket integrering og inkludering av nye nordiske samfunnsmedlemmer er et medmenneskelig ansvar. Det er også en økonomisk og sosial nødvendighet. Derfor står det også sentralt i det nordiske samarbeidet, sa nordisk samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen da det norske formannskapet i Nordisk ministerråd inviterte til konferansen "Barnehagen og skolen som sentrum for inkludering og medborgerskap" i Oslo 2.-3.mai.

Det norske formannskapet prioriterer temaet inkludering av utsatte barn og unge i barnehage og skole, og vil fremme demokratisk medborgerskap. Gjennom å redusere faren for utenforskap, reduseres også faren for radikalisering.

– Omstilling handler om mer enn økonomi. Norden skal også være en foregangs­region i håndtering av demografiske endringer, både når det gjelder eldre, helse, og måten vi integrerer og inkluderer nyankomne medlemmer av våre nordiske samfunn, sa Frank Bakke-Jensen.

Barnehage og skole er avgjørende for barn og unges utvikling

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, fremhevet at barnehagen og skolen har en avgjørende rolle for barn og unges utvikling og inklusjon i samfunnet.

– Nå må vi se på hvordan barnehager og skoler kan bli en enda bedre til å inkludere og integrere barn og unge i fremtiden, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten, fremhevet også skole og barnehage som de viktigste felles arenaene for å skape felles verdier, og dermed fellesskap.

– Utdannelse er en adgangsbillett til fellesskapet. Barnehager og skoler har derfor en nøkkelrolle i utdannelsen og ikke minst dannelsen av kompetente og demokratiske medborgere med respekt for og tillit til hverandre. På tross av at de nordiske samfunn er karakterisert av en høy grad av sosial likhet, er det alt for mange barn og unge som faller utenfor, sa Høybråten.

Nordisk samarbeid om inklusjon 

– Det er viktig  for de nordiske landene å etablere målrettede støtte- og undervisningstilbud, så nyankomne barn og unge blir integrert. Her har de nordiske landene mye å lære av hverandre. Temaet står høyt på den politiske dagsorden i Nordisk ministerråd, og vi har allerede iverksatt en rekke målrettede og tverrsektorielle innsatser for inklusjon med fokus på barn og unge, sa generalsekretæren.

Blant annet er det iverksatt et 3-årig norsk formannskapsprosjekt 0-24: Hvordan kan man få til et tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge i de nordiske landene? Målet er å skape et nettverk på tvers av fagsektorer og landegrenser der man kan utveksle erfaringer og dele gode løsninger for å forhindre at unge faller ut av utdanningssystemet og dermed arbeidsmarkedet.

Prosjektet er helt i startfasen, fortalte prosjektleder Anne-Berit Kavli fra det norske Utdanningsdirektoratet.

– Tiltak skal rettes mot hele oppvekstmiljøet - ikke enkeltindividet. Vi vet at tidlig innsats er viktig, og vi vil derfor oppdage flere utsatte barn slik at vi kan sette inn tverrsektorielle tiltak for barnet, familien og skolen, sa Kavli.