Pohjoismaat ja Baltian maat aloittavat digitalisaatioyhteistyön

25.04.17 | Uutinen
Nordiske og baltiske ministre
Valokuvaaja
Simen Strand Jørgensen
– Muuttuva Pohjola ja Pohjola Euroopassa ovat kaksi teemaa, joihin Norja on päättänyt keskittyä toimiessaan Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Tiivistämällä digitalisaatioon liittyvää alueyhteistyötä julkisella ja yksityisellä sektorilla voidaan parantaa kilpailukykyä ja tukea alan eurooppalaista yhteistyötä, sanoo Norjan pohjoismainen yhteistyöministeri Frank Bakke-Jensen.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatiosta vastaavat ministerit olivat tänään koolla ensimmäistä kertaa. He hyväksyivät julkilausuman, joka luo perustan maiden yhteistyölle tällä alalla. Yhteistyön tavoitteena on edistää julkisten palveluiden digitalisaatiota yli maarajojen, tukea elinkeinoelämän digitalisaatiota sekä vahvistaa alueen digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä. 

– Tämä on uraauurtavaa työtä, joka hyödyttää alueemme asukkaita ja yrityksiä ja on linjassa myös digitaalista yhdentymistä koskevien EU-tavoitteiden kanssa, yhteistyöministeri Frank Bakke-Jensen sanoo.  

– Pohjoismaat ja Baltian maat ovat Euroopan digitalisaation johtavia maita. Yhteistyön tiivistäminen tuottaa asukkaille entistä parempia palveluita yli maarajojen ja luo lisää työpaikkoja. Pohjoismaiden ja Baltian maiden tähtäimessä on vahva digitaalinen alue, toteaa Norjan kunta- ja uudistusministeri Jan Tore Sanner, joka edusti kokouksessa puheenjohtajamaata yhdessä yhteistyöministeri Jan Bakke-Jensenin kanssa.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatiosta vastaavat ministerit koolla ensimmäistä kertaa

Norja on tänä vuonna pohjoismaisen hallitusyhteistyön puheenjohtajamaa. Nyt pidetty kokous oli Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatiosta vastaavien ministerien ensimmäinen yhteinen kokoontuminen. Jotta julkilausuman tavoitteet toteutuisivat, ministerit pyytävät nyt Pohjoismaiden ministerineuvostoa kehittämään suunnitelman työn organisoimisesta muun muassa jo olemassa olevien yhteistyöfoorumien kautta.

Maat haluavat muun muassa

  • mahdollistaa henkilötunnusten ja sähköisen tunnistuksen käytön palveluissa yli maarajojen  
  • mahdollistaa tieto- ja viestintäosaamiseen liittyvän liikkuvuuden ja vaihdon
  • edistää 5G-verkon leviämistä kaupungeissa ja maaseudulla uusien palveluinnovaatioiden mahdollistamiseksi
  • markkinoida Pohjoismaita ja Baltian maita innovatiivisena alueena, joka soveltuu uusien sähköisten ratkaisujen testaukseen
  • edistää aloitteita, jotka voivat tehdä Pohjoismaista ja Baltian maista maailman johtavan alueen uuden tekniikan kehittäjänä ja käyttäjänä
  • vahvistaa alueen ääntä EU- ja Eta-yhteistyössä.

Julkilausuma hyväksyttiin Oslossa pidetyssä Digital North -ministerikokouksessa.