Norden og Baltikum skal samarbeide om digitalisering

25.04.17 | Nyhet
Nordiske og baltiske ministre
Fotograf
Simen Strand Jørgensen
- Vi har satt Norden i omstilling og Norden i Europa som to hovedlinjer i det norske formannskapet i Nordisk ministerråd. Et tettere regionalt samarbeid om digitalisering, både i offentlig og privat sektor, vil bidra til økt konkurransekraft og støtte opp under europeisk samarbeid på feltet, sier nordisk samarbeidsminister for Norge, Frank Bakke-Jensen.

I dag var de nordiske og baltiske ministrene med ansvar for digitalisering samlet for første gang.  De vedtok en erklæring som danner grunnlag for samarbeid mellom de nordiske og baltiske landene. Samarbeidet skal fremme digitalisering av offentlige tjenester på tvers av landegrensene, digitalisering i næringslivet og styrke utviklingen av et digitalt indre marked i regionen. 

- Dette er nybrottsarbeid til nytte for innbyggere og bedrifter i vår region, som også leverer på EUs ambisjoner for et digitalt integrert Europa, sier nordisk samarbeidsminister, Frank Bakke-Jensen.  

- Landene i Norden og Baltikum er ledende i Europa på digitalisering. Et tettere samarbeid skal gi bedre tjenester til innbyggere på tvers av landegrensene og skape flere av de nye jobbene. Målet er at Norden og Baltikum blir én kraftfull digital region, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som representerte det norske formannskapet sammen med nordisk samarbeidsminister, Frank Bakke-Jensen.

Første gang de nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering samles

I 2017 har Norge formannskapet i det nordiske samarbeidet. Dette er første gang de nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering samles til et ministermøte. For å kunne følge opp erklæringen, ber ministrene Nordisk ministerråd engasjere seg i arbeidet med å utvikle en plan for hvordan det videre arbeidet kan organiseres, blant annet med utgangspunkt i allerede etablerte samarbeidsarenaer.

Landene vil blant annet:

  • Legge til rette for bruk av personnumre og elektronisk ID slik at det blir lettere å bruke tjenester på tvers av landegrensene.  
  • Legge til rette for mobilitet og utveksling av IKT-kompetanse.
  • Fremme utbredelsen av 5G både i byer og distrikter for å legge til rette for nye, innovative tjenester.
  • Markedsføre regionen som innovativ og egnet for uttesting av nye digitale løsninger.
  • Fremme initiativer som kan gjøre regionen ledende globalt, både når det gjelder å utvikle og å ta i bruk ny teknologi.
  • Styrke regionens stemme innenfor EU- og EØS-samarbeidet.

Erklæringen ble vedtatt under ministerkonferansen Digital North i Oslo.