Norden og Baltikum skal samarbejde om digitalisering

25.04.17 | Nyhed
Nordiske og baltiske ministre
Fotograf
Simen Strand Jørgensen
– Norden i omstilling og Norden i Europa er to hovedlinjer i det norske formandskab i Nordisk Ministerråd. Et tættere regionalt samarbejde om digitalisering, både i den offentlige og den private sektor, vil bidrage til øget konkurrencedygtighed og støtte op om det europæiske samarbejde på området, siger Frank Bakke-Jensen som er nordisk samarbejdsminister for Norge.

I dag var de nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering samlet for første gang. De vedtog en erklæring som danner grundlag for samarbejdet mellem de nordiske og de baltiske lande. Samarbejdet skal fremme digitaliseringen af offentlige tjenester på tværs af landegrænser, digitalisering i erhvervslivet og styrke udviklingen af et digitalt indre marked i regionen. 

– Det er et nyskabende tiltag til gavn for borgere og virksomheder i vores region som også lever op til EU's ambitioner for et digitalt integreret Europa, siger nordisk samarbejdsminister, Frank Bakke-Jensen.  

– Landene i Norden og Baltikum er førende inden for digitalisering i Europa. Et tættere samarbejde vil give bedre tjenester til borgere på tværs af landegrænserne og skabe flere nye jobs. Målet er at Norden og Baltikum bliver en stærk digital region, siger kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, som repræsenterede det norske formandskab sammen med nordisk samarbejdsminister, Frank Bakke-Jensen.

Første møde mellem nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering

Norge har formandskabet for det nordiske samarbejde i 2017. Det er første gang de nordiske og de baltiske ministre med ansvar for digitalisering samles til et ministermøde. For at kunne følge op på erklæringen beder ministrene Nordisk Ministerråd om at engagere sig i arbejdet med at udvikle en plan for hvordan det videre arbejde kan organiseres – blandt andet med udgangspunkt i allerede etablerede samarbejdsfora.

Landene vil blandt andet:

  • Udvikle brugen af personnumre og elektronisk ID så det bliver lettere at bruge tjenester på tværs af landegrænserne.  
  • Facilitere mobilitet og udveksling af IKT-kompetencer.
  • Fremme udbredelsen af 5G i både byer og landområder for at skabe basis for nye innovative tjenester.
  • Markedsføre regionen som innovativ og egnet til afprøvning af nye digitale løsninger.
  • Fremme initiativer som kan gøre regionen førende globalt både når det gælder udvikling og brug af ny teknologi.
  • Styrke regionens stemme inden for EU- og EØS-samarbejdet.

Erklæringen blev vedtaget under ministerkonferencen Digital North i Oslo.