Norden och Baltikum ska samarbeta kring digitalisering

25.04.17 | Nyhet
Nordiske og baltiske ministre
Fotograf
Simen Strand Jørgensen
– Norden i omställning och Norden i Europa är två huvudteman i det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ett närmare regionalt samarbete kring digitalisering, både inom offentlig och privat sektor, ska bidra till ökad konkurrenskraft och stödja europeiskt samarbete på området, säger Frank Bakke-Jensen, nordisk samarbetsminister för Norge.

I dag möttes de nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering för första gången. De antog en deklaration som utgör grunden för samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna. Samarbetet skall främja digitalisering av offentliga tjänster över nationsgränserna och digitalisering i näringslivet samt stärka utvecklingen av en digital inre marknad i regionen. 

– Det är banbrytande arbete till förmån för medborgare och företag i vår region. Och det bidrar också till EU:s ambitioner om ett digitalt integrerat Europa, säger nordiska samarbetsministern Frank Bakke-Jensen.  

– Länderna i Norden och Baltikum är ledande i Europa på digitalisering. Ett närmare samarbete ska ge bättre tjänster till invånare över nationsgränserna och skapa flera av de nya jobben. Målet är att Norden och Baltikum blir en stark digital region, sade kommunal- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som representerade det norska ordförandeskapet tillsammans med nordiska samarbetsministern Frank Bakke-Jensen.

Första gången de nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering möts

2017 har Norge ordförandeskapet i det nordiska samarbetet. Det är första gången de nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering träffas för ett ministermöte. För att kunna följa upp deklarationen ber ministrarna Nordiska ministerrådet att engagera sig i utvecklingen av en plan för hur det framtida arbetet kan organiseras, bland annat med utgångspunkt i redan etablerade samarbetsarenor.

Länderna vill bland annat

  • underlätta användningen av personnummer och elektroniska id så att det blir lättare att använda tjänster över nationsgränserna  
  • underlätta rörlighet och utbyte av IKT-färdigheter
  • främja utbyggnaden av 5G både i städer och på landsbygden för att bana väg för nya innovativa tjänster
  • marknadsföra regionen som innovativ och lämpad för testning av nya digitala lösningar
  • främja initiativ som kan göra regionen ledande globalt, både när det gäller att utveckla och införa ny teknik
  • stärka regionens röst inom EU- och EES-samarbetet.

Deklarationen antogs under ministerkonferensen Digital North i Oslo.