Pohjoismaiden energiaministerit vahvistavat hiilineutraaliusyhteistyötä

28.06.19 | Uutinen
Vindmølle
Pohjoismaista energiajärjestelmää kehitetään tavalla, joka turvaa maailman yhdentyneimmän, älykkäimmän ja hiilineutraalin vihreän talouden sekä vahvan kilpailukyvyn ja toimitusvarmuuden. Näin totesivat Pohjoismaiden energiaministerit kokouksessaan Reykjavikissa.

Energiaministerit päättivät kokouksessa yhteistuumin vahvistaa yhteistyötä, jolla pyritään saavuttamaan hiilineutraaliustavoite Pohjoismaiden pääministerien tammikuussa 2019 hyväksymän julkilausuman mukaisesti. Energiayhteistyöltä odotetaan ratkaisevaa panosta julkilausuman kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Energiaministerit keskustelivat uusista vaatimuksista, joita ilmastoneutraaliin talouteen siirtyminen asettaa koko energiajärjestelmälle, ml. Pohjolan sähkömarkkinoille.  Tavoitteiden toteuttamista edistää uusi sähkömarkkinavisio, jonka ministerit hyväksyivät Reykjavikin-kokouksessaan.

Pohjolasta edelläkävijäalue

Pohjoismaiden energiaministerit totesivat, että energiamurroksen edellyttämät ratkaisut vaativat ennen kaikkea tutkimusta ja innovointia. Tältä pohjalta ministerit antoivat tukensa Pohjoismaisen energiantutkimuslaitoksen työlle, jossa selvitetään mahdollisuutta vahvistaa kansallisia tutkimuspanostuksia koordinoiduilla pohjoismaisilla panostuksilla. Yhteistyön on määrä tukea vihreään talouteen siirtymiseen liittyviä maakohtaisia toimia.

Yhteisenä haasteena on varsinkin siirtymän toteutus liikennesektorilla. Pohjoismaiden suuri uusiutuvien energianlähteiden osuus antaa hyvät edellytykset toimia alan edelläkävijänä, ja se onkin yhtenä painopistealueena.

– Pääministerien tavoitteiden aktiivinen edistäminen on osoitus pohjoismaisen energiayhteistyön tarkoituksenmukaisuudesta ja laaja-alaisuudesta. Annamme selvän viestin siitä, että Pohjola on valmis syventämään yhteistyötään entisestään ja että meillä on rahkeet vihreään talouteen siirtymiseen, sanoo Islannin energiaministeri Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Hän toimii vuonna 2019 Pohjoismaiden energiaministerien puheenjohtajana.

Uuden sähkömarkkinavision kovat tavoitteet

Pohjolan sähkömarkkinoiden uusi visio lähtee siitä, että Pohjolassa on vuonna 2030 maailman kilpailukykyisimmät, innovatiivisimmat ja kuluttajalähtöisimmät sähkömarkkinat, jotka myötävaikuttavat ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Visio on laadittu yhdessä markkinatoimijoiden kanssa. Sen mukaan Pohjolan sähkömarkkinoiden tulee olla myönteinen vaikutin Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentymisessä, markkinoiden kehittämisessä ja pyrittäessä saavuttamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

Uudella visiollaan ministerit korostavat sitä, että Pohjolan sähkömarkkinayhteistyöllä on hyvät edellytykset selvitä tuuli- ja vesivoiman sekä muiden vaihtelevien energianlähteiden osuuden kasvusta. Tätä kehitystä ohjaa Pariisin sopimus ja tavoite kestävästä energiantuotannosta.

Yhteistyö Pohjolan vahvistajana

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki on tyytyväinen kokouksen tuloksiin. Hänestä ne osoittavat sen, että energiaministerit ovat valmiita tehostamaan Pohjolan energiamarkkinoiden yhdentymiskehitystä.

– Pohjola on maailman kärkeä uusiutuvien energiaratkaisujen kehittäjänä. Yhteistyö ja sen ilmentymänä oleva sähkömarkkinoiden uusi visio vahvistavat asemaa entisestään aikana, jolloin maailman maat mukautuvat Pariisin sopimuksen vaatimuksiin. Pohjoismaisen yhteistyön tulee jatkossakin olla tarkoituksenmukainen apuväline, joka tukee maiden omia kunnianhimoisia tavoitteita. Yhteistyötä tekemällä meillä on paremmat edellytykset selvitä kansainvälisessä kilpailussa, Lehtomäki sanoo.

Koska Tanskassa pidettiin hiljattain parlamenttivaalit ja uusi hallitus nimitettiin vasta 27. kesäkuuta, maa päättää vision hyväksymisestä myöhemmin kirjallisella menettelyllä.