The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordiska energiministrar eniga om stärkt samverkan för koldioxidneutralitet

28.06.19 | News
Vindmølle
Det nordiska energisystemet ska utvecklas så att det säkrar världens mest integrerade och intelligenta gröna klimatneutrala ekonomi med stark konkurrenskraft och hög försörjningssäkerhet. Det slog de nordiska energiministrarna fast på ett möte i Reykjavik.
Contact information