Nordiske energiministre enige om styrket samarbejde om CO2-neutralitet

28.06.19 | Nyhed
Vindmølle
Det nordiske energisystem skal udvikles for at sikre, at vi har verdens mest integrerede og intelligente grønne, klimaneutrale økonomi med en høj konkurrenceevne og forsyningssikkerhed. Det fastslog de nordiske energiministre på et møde i Reykjavik.

På mødet udtrykte ministrene enighed om at styrke samarbejdet yderligere for at kunne nå målsætningerne i de nordiske statsministres erklæring fra januar 2019 om et CO2-neutralt Norden. Tanken er, at det nordiske energisamarbejde kan levere et afgørende bidrag til indsatsen for at nå de ambitiøse mål i erklæringen.

Energiministrene drøftede, hvilke nye krav omstillingen til en klimaneutral økonomi vil stille til energisystemet som helhed, herunder også det nordiske el-marked.  Den nye vision for el-markedet, som ministrene vedtog på mødet i Reykjavik, skal bidrage til, at målene bliver nået.

Norden kan være foregangsregion

De nordiske energiministre konstaterede, at forskning og innovation er afgørende for udviklingen af de løsninger, der er nødvendige for omstillingen. På baggrund af dette gav ministrene deres støtte til, at Nordisk Energiforskning undersøger mulighederne for at styrke det nationale engagement gennem koordinerede nordiske forskningsindsatser. Målet er, at samarbejdet skal støtte de tiltag, som de enkelte lande iværksætter i forbindelse med den grønne omstilling.

Især omstillingen i transportsektoren er en fælles udfordring. Norden har i kraft af sin store andel af vedvarende energikilder gode forudsætninger for at være en foregangsregion på dette fokusområde.

– Vores ønske om at bidrage aktivt til at indfri ambitionerne i statsministrenes erklæring viser, at det nordiske energisamarbejde er både relevant og aktivt over en bred front. Det er et klart og tydeligt signal om, at Norden er klar til at fordybe samarbejdet yderligere, og at vi er godt klædt på til den grønne omstilling, siger Islands energiminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, som er formand for de nordiske energiministre i 2019.

Ny og ambitiøs vision for el-markedet

Kernen i den nye vision for el-markedet er, at Norden senest i 2030 skal have verdens mest konkurrencedygtige, innovative og forbrugerorienterede el-marked, som bidrager til, at vi når klimamålene.

Visionen er blevet udarbejdet i dialog med aktørerne på det nordiske el-marked. Fra deres side lyder det, at det nordiske el-marked skal fungere som en positiv drivkraft bag den europæiske el-markedsintegration og markedsudvikling samt i indsatsen for at nå ambitiøse klimamål.

Med den nye vision understreger ministrene, at det nordiske samarbejde på el-markedet står godt rustet til en fremtid med en større andel af fluktuerende energikilder som sol- og vindkraft, hvor udviklingen styres af Paris-aftalen og målet om en bæredygtig energiproduktion.

Samarbejdet styrker Norden

Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki, er tilfreds med resultaterne af mødet og ser dem som et bevis for, at energiministrene er parat til at tage yderligere skridt i integrationen af det nordiske energimarked.

– Norden er verdensførende, når det gælder bæredygtige energiløsninger. Samarbejdet, som ikke mindst illustreres af den nye vision for el-markedet, styrker denne position i en tid, hvor verdens lande tilpasser sig efter de forudsætninger, der er nødvendige for at opfylde Paris-aftalen. Det er vigtigt, at det nordiske samarbejde fungerer som et relevant instrument for landenes egne ambitiøse mål. Vi får større gennemslagskraft på den internationale scene, hvis vi arbejder sammen, siger Lehtomäki.

Da Danmark nyligt har haft valg til Folketinget, og da regeringsdannelsen skete den 27. juni, vil Danmark træffe beslutning i en senere skriftlig procedure.