Pohjoismaiden ministerineuvosto: Tukea pohjoismaisille startup-yrityksille

13.11.14 | Uutinen
Sven-Erik Bucht
Valokuvaaja
Sören Andersson/Regeringskansliet
Pohjoismaiden elinkeinoministerit kokoontuivat 12. marraskuuta Islannissa ja keskustelivat muun muassa yrittäjyydestä ja sääntöjen yksinkertaistamisesta. Uudet pohjoismaiset kumppanuudet tasoittavat uusien yritysten tietä maailmalle, ja yrittäjyyttä Pohjoismaissa helpotetaan rajaesteitä vähentämällä.

Uuden yrityksen perustamisen tulee olla helpompaa, ja meidän on autettava startup-yrityksiä matkalla maailmanmarkkinoille.  Muun muassa näihin päätelmiin Pohjoismaiden elinkeinoministerit päätyivät kokouksessaan Islannissa 12. marraskuuta.

– Pohjoismaat kilpailevat muun maailman kanssa. Siksi meidän on luotava mahdollisimman suotuisiat olosuhteet uusien yritysten kehittymiselle kilpailukykyisiksi, totesi kokousta vetänyt Islannin kauppa- ja teollisuusministeri Ragnheiður Elín Árnadóttir.

Pohjola on yksi maailman johtavista yrittäjyys- ja innovaatioalueista, mutta uusilta yrityksiltä puuttuu usein resursseja ja valmiuksia kasvaa suuriksi yrityksiksi, joilla olisi maailmanlaajuista potentiaalia. Siksi meidän hyödynnettävä paremmin Pohjoismaiden yhteisiä mahdollisuuksia, ministerit totesivat.

Uusi elinkeinoelämän yhteistyöohjelma

Viime vuonna Pohjoismaiden elinkeinoministerit hyväksyivät uuden innovaatio- ja elinkeinopolitiikan yhteistyöohjelman. Ministerit keskustelivat ohjelman etenemisestä, ja heille esiteltiin tarkemmin ohjelman lippulaivahankkeisiin kuuluvaa pohjoismaista yrittäjyys- ja rahoituskumppanuutta, josta vastaa Islannin innovaatio- ja teollisuusministeriö.

Kumppanuushankkeen tavoitteena on muun muassa selvittää startup-yritysten toimintaedellytyksiä Pohjoismaissa, kehittää työkaluja uusien yritysten kasvattamiseksi ja osoittaa uusia keinoja työvoiman ja pääoman houkuttelemiseksi.

Yhteistyöohjelmassa on kaikkiaan viisi lippulaivahanketta, ja sitä hallinnoi Nordic Innovation, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen, Pohjoismaiden välistä kaupankäyntiä ja innovaatiota edistävä laitos.

Yksinkertaisempia sääntöjä, vähemmän rajaesteitä

Startup-yritysten tukemisen ohella ministerit keskustelivat myös elinkeinoelämän sääntelyn yksinkertaistamisesta.

Nyt käynnistettävässä selvityksessä tarkastellaan, mitä mahdollisuuksia on lisätä pohjoismaisen tason yhteistyötä elinkeinoelämän sääntelyn yksinkertaistamiseksi ja mitä Pohjoismaat voivat oppia toisiltaan. Tavoitteena on luoda paremmat toimintaedellytykset ja vahvistaa yhteispohjoismaisia markkinoita erityisesti uusien yritysten kannalta.

Tässä yhteydessä ministerit keskustelivat myös maiden välisten rajaesteiden vähentämisestä, minkä puolesta puhui erityisesti Haaparannan ja Tornion alueella Suomen ja Ruotsin rajalla asuva Ruotsin maaseutuministeri Sven-Erik Bucht.

– Olen kokenut lähietäisyydeltä, miten paljon esteitä kaupankäynnissä ja liikkumisessa rajojen yli voi olla. Nyt meidän on toden teolla pyrittävä poistamaan rajaesteitä Pohjoismaiden väliltä, Bucht sanoi kokouksessa.

Vientitukea ja Pohjoismaiden brändäystä

Lopuksi ministerit keskustelivat mahdollisuudesta lisätä pohjoismaista yhteistyötä viennin alalla. Helmikuussa 2015 avataan vihreään kasvuun erikoistunut yrityshautomo Abu Dhabiin, ja Pohjoismaat tekevät jo yhteistyötä Kalifornian Piilaaksossa sijaitsevan Nordic Innovation Housen kautta.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on myös käynnistänyt Pohjoismaiden profilointi- ja asemointityön laatimalla sitä koskevan strategian.

Yhteinen brändäys on hyödyksi sekä vientielinkeinolle että erityisesti matkailulle, mutta siinä on tärkeää keskittyä kaukomarkkinoihin, ministerit totesivat.

Vientikehityksen parissa työskentelyä jatketaan nyt elinkeinopolitiikan virkamieskomiteassa, ja ministerit odottavat mielenkiinnolla Pohjoismaiden yhteisen brändäysstrategian parissa tehtävän työn jatkoa.