Nordisk ministerråd: Vi skal støtte oppstartsvirksomheter i Norden

13.11.14 | Nyhet
Sven-Erik Bucht
Fotograf
Sören Andersson/Regeringskansliet
De nordiske næringsministrene møttes på Island 12.11. og diskuterte blant annet entreprenørskap og forenkling av regelverk. Nye nordiske partnerskap skal bane vei ut i verden for unge virksomheter, og færre grensehindre skal gjøre det lettere å drive virksomhet i Norden.

Det må bli enklere å starte nye virksomheter, og vi må styrke oppstartsvirksomheter på veien ut på verdensmarkedet.  Det var noen av konklusjonene på de nordiske næringsministrenes møte på Island 12. november.

– Norden konkurrerer med resten av verdens regioner. Så vi må skape optimale betingelser for at nye virksomheter kan bli konkurransedyktige, uttalte den islandske industri- og handelsministeren Ragnheiður Elín Árnadóttir, som var vert for møtet.

Norden er en av verdens ledende regioner innenfor entreprenørskap og innovasjon, men unge virksomheter mangler ofte ressurser og ferdigheter for å kunne vokse seg til store virksomheter med et globalt potensial. Derfor må vi bli bedre til å utnytte det felles potensialet i Norden, konkluderte ministrene.

Nytt samarbeidsprogram for næringslivet

I fjor vedtok de nordiske næringsministrene et nytt samarbeidsprogram for innovasjons- og næringspolitikken. Ministrene diskuterte framdriften i programmet og fikk en presentasjon av et av satsingsområdene: partnerskapet Nordic Entrepreneurship and Financing, som det islandske innovasjons- og industridepartementet har ansvar for.

Målet med partnerskapet er blant annet å kartlegge rammevilkårene for oppstartsvirksomheter i Norden, utvikle verktøy til oppskalering av nye virksomheter, og peke på nye måter å tiltrekke arbeidskraft og kapital på.

Samarbeidsprogrammet har fem fokusområder i alt og forvaltes av Nordisk Innovation, Nordisk ministerråds institusjon for fremme av handel og innovasjon på tvers av grensene i Norden.

Enklere regler, færre grensehindre

I forlengelse av støtten til oppstartsvirksomheter diskuterte ministrene også forenkling av regler for næringslivet.

Det settes nå i gang en ny undersøkelse for å se på muligheten for å samarbeide mer på nordisk nivå om å forenkle regler for næringslivet og lære av hverandre over grensene. Målet er å skape bedre rammevilkår og styrke det felles nordiske markedet, ikke minst for nye virksomheter.

I den forbindelse diskuterte ministrene arbeidet med å redusere grensehindre mellom landene, et spørsmål som ikke minst opptok Sveriges landsbygdminister Sven-Erik Bucht, som bor i Haparanda/Torneå-regionen på grensen mellom Finland og Sverige.

– Jeg har opplevd på nært hold hvor mange hindre det kan være for handel og samferdsel over grensene. Nå må vi få fart i sakene og virkelig komme i gang med å fjerne grensehindre i Norden, sa ministeren under debatten på ministermøtet.

Eksportframstøt og nordisk merkevarebygging

Ministerrådet diskuterte også muligheten for økt nordisk samarbeid om eksportutvikling. I februar 2015 åpner et inkubatorkontor i Abu Dhabi med fokus på grønn vekst, og det eksisterer allerede et nordisk samarbeid om Nordic Innovation House i Silicon Valley.

Nordisk ministerråd har nylig også lansert et opplegg til en felles nordisk profilerings- og posisjoneringsstrategi.

Dette samarbeidet om merkevarebygging er relevant for både eksportnæringer og, ikke minst, turismesektoren, men det er viktig å fokusere på fjernmarkedene, slo ministrene fast.

Den nordiske embetsmannskomiteen for næringsliv skal nå arbeide videre med spørsmålet om eksportutvikling, og ministrene ser fram til det videre arbeidet med en felles strategi for "Varemerket Norden".