The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordiska ministerrådet: Vi ska stödja startups i Norden

13.11.14 | News
Sven-Erik Bucht
Photographer
Sören Andersson/Regeringskansliet
De nordiska näringsministrarna träffades den 12 november på Island, där de bland annat diskuterade entreprenörskap och förenkling av regelverket. Nya nordiska partnerskap ska bana vägen ut i världen för unga företag och färre gränshinder ska göra det lättare att driva företag i Norden.

Det ska vara enklare att starta nya företag och vi ska stärka startups på deras väg ut på världsmarknaden.  Det var några av slutsatserna på de nordiska näringsministrarnas möte på Island den 12 november.

– Norden konkurrerar med resten av världens regioner. Så vi måste skapa de optimala förutsättningarna för att nya företag ska kunna bli konkurrenskraftiga, sade den isländska industri- och handelsministern Ragnheiður Elín Árnadóttir, som var värd för mötet.

Norden är en av världens ledande regioner inom entreprenörskap och innovation, men unga företag saknar ofta resurser och färdigheter för att kunna växa sig till stora företag med global potential. Därför måste vi bli bättre på att utnyttja den gemensamma potentialen i Norden, var slutsatsen från ministrarna.

Nytt samarbetsprogram för näringslivet

Förra året antog de nordiska näringsministrarna ett nytt samarbetsprogram för innovations- och näringspolitiken. Ministrarna diskuterade genomförandet av programmet och fick en presentation av ett av insatsområdena: partnerskapet Nordic Entrepreneurship and Financing, som det isländska innovations- och industriministeriet har ansvar för.

Målet med partnerskapet är bland annat att kartlägga ramvillkor för startups i Norden, utveckla verktyg för uppskalning av nya företag och peka på nya vägar för att locka till sig arbetskraft och kapital.

Samarbetsprogrammet har sammanlagt fem fokusområden och förvaltas av Nordisk innovation, Nordiska ministerrådets institution för främjande av handel och innovation över landsgränserna i Norden.

Enklare regler, färre gränshinder

Som en förlängning av stödet till startups diskuterade ministrarna också förenkling av reglerna för näringslivet.

En ny undersökning påbörjas nu för att titta på möjligheten att samarbeta mer på nordisk nivå om att förenkla regler för näringslivet och lära av varandra över gränserna. Målet är att skapa bättre ramvillkor och stärka den gemensamma nordiska marknaden, inte minst för nya företag.

I samband med det diskuterade ministrarna arbetet med att minska gränshinder mellan länderna, en fråga som inte minst Sveriges jordbruksminister Sven-Erik Bucht, som bor i Haparanda/Torneåregionen på gränsen mellan Finland och Sverige, är fokuserad på.

– Jag har upplevt på nära håll hur många gränshinder som kan finnas för handel och samfärdsel över gränserna. Nu måste vi lägga till manken och verkligen komma igång med att avlägsna gränshinder i Norden, sade ministern under debatten på ministermötet.

Exportsatsning och nordiskt varumärkesbyggande

Slutligen diskuterade ministerrådet möjligheten till ett ökat nordiskt samarbete om exportutveckling. I februari 2015 öppnas ett inkubatorkontor i Abu Dhabi med fokus på grön tillväxt och man har redan ett nordiskt samarbete om Nordic Innovation House i Silicon Valley.

Nordiska ministerrådet har också precis lanserat ett upplägg till en gemensam nordisk profilerings- och positioneringsstrategi.

Detta samarbete kring varumärkesbyggande är relevant för exportföretag och inte minst turismsektorn, men det är viktigt att fokusera på fjärran marknader, fastslog ministrarna.

Den nordiska ämbetsmannakommittén för näringsliv ska nu arbeta vidare med frågan om exportutveckling och ministrarna ser fram emot det fortsatta arbetet med en gemensam strategi för ”Varumärket Norden”.