Pohjoismaiden ministerineuvosto vihreän siirtymän voimatekijänä

26.06.23 | Uutinen
statsministrar
Photographer
Bigs Gunnarsson
Pohjoismaiden ministerineuvosto on valmis toimimaan entistä tehokkaampana työkaluna, kun Pohjoismaiden hallitukset pyrkivät tekemään Pohjolasta maailman kestävimmän ja integroituneimman alueen. Näin sanoi pääsihteeri Karen Ellemann tavatessaan Pohjoismaiden pääministerit Islannin Vestmannasaarilla maanantaina.

Ilmasto, Ukrainan sota, Pohjolan kriisivalmius ja meren merkitys kestävälle kehitykselle – Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksessa oli pohdittavana useita vakavia tulevaisuuden kysymyksiä. Kokousta johti Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir, joka toimii tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann oli kutsuttu mukaan kokoukseen linjaamaan tulevaa visiotyötä, jolla Pohjolasta pyritään tekemään kestävän kehityksen kärkialue vuoteen 2030 mennessä.

”Meidän on petrattava työtämme”

– Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme akuuteimpia haasteita. Pohjoismaat ovat esitelleet selkeän vision, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue, ja tämä on ollut myös Islannin puheenjohtajakauden lähtökohtana kuluneena vuonna. Tutkimus osoittaa selvästi tilanteen oikean laidan. Meidän on petrattava ja nopeutettava työtämme tavoitteiden saavuttamiseksi, Katrín Jakobsdóttir sanoo ja jatkaa:

– Työsarka on iso, mutta Pohjoismailla on yhteinen näkemys. Olen vakuuttunut siitä, että meiltä löytyy kykyä ja tahtoa saavuttaa vaaditut tulokset.

Eteneminen liian hidasta

Kestävän ja integroituneen Pohjolan kehittämisestä julkaistiin hiljattain tilanneraportti, jonka mukaan vihreän siirtymän edistämiseksi tehdään liian vähän.

Pohjoismaiden kasvihuonekaasupäästöt vähenevät turhan hitaasti, ja kulutuksemme on yhä kestämätöntä. Merialueita tulisi suojella lisää, ja Pohjoisen jäämeren sekä Barentsinmeren kalakannat hiipuvat.  

Pohjoismaiden ministerineuvosto vahvana tekijänä

Karen Ellemann luotsaa Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä, jolla visiosta pyritään saamaan tehot irti. Hän toivoo voivansa tuottaa enemmän konkreettisia tuloksia vahvistetun mandaatin turvin. 

– Pohjoismaiden ministerineuvosto on vahva tekijä. Vahvuutenamme on se, että saamme ihmiset, yritykset, kansalaisyhteiskunnan, tutkijat ja hallitukset ympäri Pohjolaa etsimään yhdessä ratkaisuja aikamme suurimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Se on vision saavuttamisen edellytys, Karen Ellemann sanoi.

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset väkevä osoitus

Karen Ellemann mainitsi viime viikolla julkaistut pohjoismaiset ravitsemussuositukset tuoreena esimerkkinä siitä, miten pohjoismainen yhteistyö voi tukea ihmisten ja ympäristön terveyttä sekä määrittää samalla suhtautumista yhteen aikamme suurimmista poliittisista kysymyksistä.

Pohjoismaiden ja Kanadan yhteistyötä

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Islanti oli kutsunut kokoukseen myös Kanadan pääministerin Justin Trudeaun. Pohjoismaiden pääministerit ja Justin Trudeau keskustelivat erilaisista turvallisuusuhista ja antoivat yhteisen lausunnon.