“Nordisk ministerråd er en sterk muskel når Norden omstiller seg”

26.06.23 | Nyhet
statsministrar
Fotograf
Bigs Gunnarsson
Nordisk ministerråd er klar for å bli et enda mer effektivt verktøy for regjeringene når Norden omstiller seg til å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region. Det sa Karen Ellemann, generalsekretær, da hun møtte de nordiske statsministrene på den islandske øya Vestmannaeyjar på mandag.

Klimaspørsmålet, krigen i Ukraina, Nordens kriseberedskap og havets betydning for en bærekraftig utvikling – de nordiske statsministrene diskuterte en lang rekke alvorlige framtidsspørsmål på sitt sommermøte, under ledelse av statsminister Katrín Jakobsdóttir fra Island, som i år har formannskapet for Nordisk ministerråd.

 

Karen Ellemann, Nordisk ministerråds generalsekretær, var invitert for å trekke opp linjene for det fortsatte arbeidet med å gjøre Norden best i verden på bærekraft innen år 2030, sammen med statsministrene.

“Vi må gjøre en bedre innsats”

– Klimaendringer og tap av biologisk mangfold er blant de mest aktuelle utfordringene vi står overfor. Norden har presentert en tydelig visjon om å bli den mest bærekraftige og integrerte regionen i verden, og Islands fokus under årets formannskap har utgått fra det. Forskningen viser med all tydelighet hvordan situasjonen er. Vi må gjøre en bedre innsats og arbeide raskere for å nå målene våre, sier Katrín Jakobsdóttir og fortsetter:

 

– Arbeidet er omfattende, men det finnes et felles syn blant de nordiske landene, og jeg er overbevist om at vi i Norden har evnen og viljen til å nå de resultatene som kreves.

Omstillingen går for langsomt

Den nylig publiserte statusrapporten over hvor bærekraftig og integrert Norden er, viser at det skjer for lite i den grønne omstillingen.

Nordens utslipp av drivhusgasser går for langsomt ned, og forbruket er fortsatt ikke bærekraftig. Flere havområder bør vernes, og fiskebestanden i Nordishavet og Barentshavet går ned.

“Nordisk ministerråd er en sterk muskel”

Karen Ellemann, som driver Nordisk ministerråds arbeid med å skape størst mulig effekt av visjonen, håper å kunne bidra enda mer til konkrete resultater i landene ved hjelp av et sterkt mandat.

 

– Nordisk ministerråd er en sterk muskel. Vår styrke ligger i å få mennesker, bedrifter, sivilsamfunn, forskere og regjeringer i hele Norden til å samarbeide om å finne løsninger på de største samfunnsutfordringene. Det er nøkkelen til å oppnå visjonen, sa Karen Ellemann.

De nordiske ernæringsanbefalingene et kraftfullt resultat

Karen Ellemann nevnte De nordiske ernæringsanbefalingene, lansert på Island tidligere i uka, som et ferskt eksempel på hvordan nordisk samarbeid kan bidra til økt helse for både mennesker og miljø, og samtidig sette dagsordenen i et av vår tids store politiske spørsmål.

Norden samarbeider med Canada

Det islandske formannskapet i Nordisk ministerråd hadde også invitert Canadas stasminister Justin Trudeau til møtet. De nordiske statsministrene og Justin Trudeau samtalte om ulike sikkerhetstrusler og kom med en felles uttalelse.