"Nordiska ministerrådet är en stark muskel när Norden ställer om"

26.06.23 | Nyhet
statsministrar
Photographer
Bigs Gunnarsson
Nordiska ministerrådet är redo att bli ett ännu effektivare verktyg för regeringarna när Norden ställer om till världens mest hållbara och integrerade region. Det sa Karen Ellemann, generalsekreterare, hon mötte de nordiska statsministrarna på den isländska ön Vestmannaeyjar under måndagen.

Klimatfrågan, kriget i Ukraina, Nordens krisberedskap och havets betydelse för en hållbar utveckling - de nordiska statsministrarna diskuterade en lång rad allvarliga framtidsfrågor på sitt sommarmöte, under ledning av Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir som i år är ordförande i Nordiska ministerrådet.

 

Karen Elleman, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, var inbjuden för att tillsammans med statsministrarna dra upp linjerna för det fortsatta arbetet med att göra Norden bäst i världen på hållbarhet till år 2030.   

"Vi måste göra bättre ifrån oss"

- Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är bland de mest akuta utmaningarna vi står inför. Norden har presenterat en tydlig vision om att bli den mest hållbara och integrerade regionen i världen och Islands fokus under årets ordförandeskap har utgått från det. Forskningen visar med all tydlighet hur situationen är. Vi måste göra bättre ifrån oss och arbeta snabbare för att nå våra mål, säger Katrín Jakobsdóttir och fortsätter:

 

- Arbetet är omfattande, men det finns en samsyn bland de nordiska länderna och jag är övertygad om att vi i Norden har förmågan och viljan att nå de resultat som krävs.

Omställningen går för långsamt

Den nyligen publicerede nulägesrapporten över hur hållbart och integrerat Norden är visar att det händer för lite i den gröna omställningen.

Nordens utsläpp av växthusgaser minskar för långsamt och vår konsumtion är fortfarande ohållbar. Fler havsområden borde skyddas och fiskebestånden i det Norra ishavet och Barents hav minskar.  

"Nordiska ministerrådet är en stark muskel"

Karen Ellemann, som driver Nordiska ministerrådets arbete med att skapa största möjliga effekt av visionen, hoppas kunna bidra ännu mer till konkreta resultat i länderna genom ett stärkt mandat. 

 

- Nordiska ministerrådet är en stark muskel. Vår styrka ligger i att få människor, företag, civilsamhälle, forskare och regeringar i hela Norden att samarbeta om att finna lösninger på de största samhällsutmaningarna. Det är nyckeln till att uppnå visionen, sa Karen Ellemann.

Nordiska näringsrekommendationerna ett kraftfullt resultat

Karen Ellemann nämnde de Nordiska näringsrekommendationerna, lanserade på Island tidigare i veckan, som ett färskt exempel på hur nordiskt samarbete kan bidra till ökad hälsa för både människor och miljö, och samtidigt sätta dagordningen i en av vår tids stora politiska frågor.

Norden samarbetar med Kanada

Det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet hade även bjudit in Kanadas premiärminister Justin Trudeau till mötet. De nordiska statsministrarna och Justin Trudeau samtalade om olika säkerhetshot och tog ett gemensamt uttalande.