Rajaesteneuvosto puursi isojen asioiden parissa vuonna 2023

03.05.24 | Uutinen
Siv Friðleifsdóttir.

Siv Friðleifsdóttir, ordförande för Gränshinderrådet 2023.

Valokuvaaja
Lisa Wikstrand / Norden.org

Siv Friðleifs­dóttir oli rajaesteneuvoston puheenjohtaja vuonna 2023.

Pohjoismainen rajaesteneuvosto keskittyi vuonna 2023 aktiivisesti 35 rajaesteeseen, jotka haittaavat Pohjoismaiden välistä vapaata liikkuvuutta. Esteistä kuusi saatiin selvitettyä, ilmenee rajaesteneuvoston vuosikertomuksesta 2023. Tavoitteena on ratkaista vuosittain viidestä kahdeksaan estettä.

Selvitetyt esteet liittyvät muun muassa konserniavustusten maksamiseen Pohjoismaasta toiseen, tanskalaisen työsuhdeauton käyttöön Ruotsissa ja sellaisten työntekijöiden verotukseen, jotka työskentelevät henkilöstövuokrausyrityksen toimeksiannosta toisessa Pohjoismaassa. Yksi näistä kuudesta rajaesteestä poistettiin, koska sen ratkaiseminen arvioitiin mahdottomaksi.

Rajaesteneuvoston vuoden 2023 puheenjohtaja Siv Friðleifsdóttir toteaa neuvoston saavuttaneen tavoitteensa. Hän painottaa kuitenkin, että rajaesteiden ratkaiseminen vaatii kaikkien osapuolten yhteistyötä ja että Pohjolan integraation suurimpia haasteita ei vielä ole ratkaistu.

Rajaesteneuvosto vauhdittaa rajaestetyötä, mutta neuvosto ei itse voi ratkoa esteitä. Vastuu on kansallisilla päättäjillä ja viranomaisilla.

– Voin todeta, että rajaesteneuvosto ja Pohjoismaiden hallitukset ovat täyttäneet toimeksiannon vaatimukset. Saimme selvitettyä vuoden aikana kuusi rajaestettä.  Yksin emme kuitenkaan ole vahvoja. Saavutamme tuloksia vain, jos maat keskittyvät kunnolla pohjoismaisiin kysymyksiin ja jos ongelmien ratkomiseen löytyy poliittista tahtoa, Siv Friðleifs­dóttir sanoo.

Viisi suurta teema-aluetta

Konkreettisen selvitystyön lisäksi rajaesteneuvosto työskenteli vuonna 2023 viidellä suurella teema-alueella, jotka liittyvät laajempiin liikkuvuus- ja integraatiohaasteisiin: digitalisaatio, ammattipätevyyden tunnustaminen, raja-alueiden tilastot, väestörekisteriyhteistyö ja verotukseen liittyvät rajaesteet.

Veroalalla rajaesteneuvosto teetti vuonna 2023 raportin, jonka mukaan pohjoismaista verosopimusta ja muita verosääntöjä on selkeytettävä. Muuten ei ole mahdollista lisätä yksilöiden ja yritysten liikkuvuutta maidemme välillä.

Veroasiat ovat keskeinen painopistealue rajaesteneuvoston työssä myös vuonna 2024.

Esteiden ennaltaehkäisyä

Rajaesteneuvosto ei ainoastaan ratko Pohjoismaiden välisiä rajaesteitä, vaan myös ehkäisee uusien esteiden syntymistä. Pääosa työstä tehdään Info Pohjola -neuvontapalvelussa ja muissa rajaneuvontapalveluissa sekä yhteistyössä niiden kanssa. Palvelut auttavat päivittäin pohjoismaalaisia ja yrityksiä, joilla on rajat ylittävään toimintaan liittyviä kysymyksiä ja haasteita. 

Rajaesteneuvoston roolina on myös ilmoittaa hallituksille liikkuvuusongelmista, joita ilmenee kriisiaikoina. Vuonna 2023 rajaesteneuvosto antoikin lausuntovastauksen Ruotsin hallituksen lakiehdotukseen, joka koskee rajoilla tehtäviä väliaikaisia henkilöllisyystarkastuksia. Lausunnossaan neuvosto kritisoi sitä, että lakiehdotuksesta puuttuu raja-alueita koskeva vaikutusarviointi.

Faktaa:

Rajaesteneuvosto on riippumaton elin, joka on saanut Pohjoismaiden hallituksilta tehtäväksi edistää yksityishenkilöiden ja yritysten vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa. 

Rajaesteneuvoston päätehtävänä on kohdistaa kansallisiin poliittisiin ja hallinnollisiin järjestelmiin painetta ja auttaa siten luomaan integroitunut alue, jossa asukkaat voivat helposti työskennellä, muuttaa, opiskella ja perustaa yrityksiä yli rajojen. 

Työllä on ratkaiseva merkitys, kun Pohjoismaista pyritään tekemään pääministerien vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.