Pohjoismaiden neuvosto haluaa lisätä liikenne- ja yhteiskuntaturvallisuusyhteistyötä

25.09.20 | Uutinen
Lastbil i en tunnel
Valokuvaaja
norden.org/Ane Cecilie Blichfeldt
Virallinen liikennepolitiikan ministerineuvosto ja yhteiskuntaturvallisuusyhteistyön lisääminen. Nämä ovat päävaatimukset, kun Pohjoismaiden neuvosto neuvottelee pohjoismaisen yhteistyön lähivuosien panostuksista.

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto piti perjantaina etäkokouksen päättääkseen muun muassa siitä, mitkä ovat neuvoston painotukset lähivuosien pohjoismaisessa yhteistyössä. Painotukset on määrä saada mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2021 budjettiin sekä vuosien 2021–2024 toimintasuunnitelmiin.

Pohjoismaiden neuvosto koostuu kaikkien Pohjoismaiden parlamenttien edustajista, ja se neuvottelee parhaillaan hallituksia edustavan Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa siitä, miten tulevien vuosien resurssit jaetaan.

Liikenne ilmastoyhteistyön keskiössä

Pohjoismaiden neuvostolla on useita painopistealueita, joista tärkeimpiä on virallisen liikennepolitiikan ministerineuvoston perustaminen. Asia nivoutuu varsinkin pohjoismaisen yhteistyön visioon, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

– Päästövähennykset ja ilmastotavoitteet edellyttävät sitä, että meillä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä vihreän siirtymän kannalta keskeisillä sektoreilla. Yksi tärkeimmistä on liikennesektori, jolla ei nykyisin ole virallista pohjoismaista ministerineuvostoa. Liikenneyhteistyön tavoitetasoa on nostettava, ja nyt onkin mielestämme aika saada ministerineuvosto kokoon, sanoo Pohjoismaiden neuvoston presidentti Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Liikennepolitiikan ministerineuvosto ei sisälly Pohjoismaiden ministerineuvoston vuosien 2021–2024 toimintasuunnitelmiin.

Yhteiskuntaturvallisuus esillä

Toinen Pohjoismaiden neuvoston painopistealueista on yhteiskuntaturvallisuus. Neuvosto hyväksyi vuoden 2019 istunnossa yksimielisesti yhteiskuntaturvallisuusstrategian, ja neuvoston puheenjohtajisto haluaa saada strategian ehdotukset mukaan tulevien vuosien toimintasuunnitelmiin.

– Se on erityisen tärkeää nyt, kun koronapandemian vaikutukset pohjoismaiseen yhteistyöhön ovat nähtävissä. Meidän on otettava pandemiasta opiksi ja kyettävä parantamaan kriisiaikojen yhteistyötä. Yhteiskuntaturvallisuusstrategia sisältää useita käytännön parannusehdotuksia, mutta niitä ei näy ministerineuvoston toimintasuunnitelmissa, Silja Dögg Gunnarsdóttir huomauttaa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2021 budjetti ja vuosien 2021–2024 toimintasuunnitelmat on määrä hyväksyä vuoden loppuun mennessä. Hyväksymisestä päättää Pohjoismaiden neuvosto.