Nordiska rådet pressar på för mer samarbete inom transport och samhällssäkerhet

25.09.20 | Nyhet
Lastbil i en tunnel
Fotograf
norden.org/Ane Cecilie Blichfeldt
Ett formellt nordiskt ministerråd för transport och ökat samarbete inom samhällssäkerhet. Det står högt på kravlistan då Nordiska rådet förhandlar om satsningar inom det nordiska samarbetet de kommande åren.

Nordiska rådets presidium höll ett virtuellt möte på fredagen för att bland annat slå fast rådets prioriteringar för det nordiska samarbetet framöver. Målet är att få med prioriteringarna i Nordiska ministerrådets budget för 2021 och handlingsplaner för 2021-2024.

Just nu sitter Nordiska rådet, som representerar samarbetet mellan de nordiska parlamenten, i förhandlingar med ministerrådet, som är samarbetsorganisation för de nordiska regeringarna, om hur resurserna ska fördelas under kommande år.

Transport central faktor i klimatarbetet

Nordiska rådet lyfter fram flera saker som bör prioriteras, och bland dem ligger ett formellt ministerråd för transport högt på listan, inte minst med tanke på den nordiska visionen om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

- Om vi ska klara av att minska på våra utsläpp och nå våra klimatmål är det oerhört viktigt att vi kan samarbeta inom sektorer som är helt centrala för den gröna omställningen. Transportsektorn är ett av de viktigaste områdena i det arbetet, och där har vi i dag inte ett formellt nordiskt ministerråd. Vi måste höja ambitionerna på samarbetet inom transport och därför anser Nordiska rådet att det är hög tid att få ett ministerråd nu, säger Nordiska rådets president Silja Dögg Gunnarsdóttir.

I ministerrådets handlingsplaner för 2021-2024 finns inte ett transportministerråd med.

Samhällssäkerhet lyfts fram

Ett annat område som prioriteras högt av Nordiska rådet är samhällssäkerhet. Vid sessionen 2019 antog Nordiska rådet enhälligt en strategi för samarbete kring samhällssäkerhet och nu vill rådets presidium att förslagen i strategin också finns med i handlingsplanerna för de kommande åren.

- Det här är ju särskilt viktigt nu när vi ser vilka effekter covid-19-pandemin har på det nordiska samarbetet. Vi måste lära oss av pandemin och bli bättre på att samarbeta i kristider. Vår strategi för samhällssäkerhet innehåller flera konkreta förslag på hur samarbetet kan bli bättre, men de förslagen syns inte i ministerrådets handlingsplaner, säger Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Nordiska ministerrådets budget för 2021 och handlingsplaner för 2021-2024 ska slås fast före årets slut. Både budgeten och handlingsplanerna ska godkännas av Nordiska rådet.