Nordisk råd presser på for mer samarbeid om transport og samfunnssikkerhet

25.09.20 | Nyhet
Lastbil i en tunnel
Fotograf
norden.org/Ane Cecilie Blichfeldt
Et formelt nordisk ministerråd for transport og økt samarbeid om samfunnssikkerhet. Det står høyt på kravlista når Nordisk råd forhandler om satsinger innenfor det nordiske samarbeidet de kommende årene.

Nordisk råds presidium holdt et virtuelt møte på fredag for blant annet å fastsette rådets prioriteringer for det nordiske samarbeidet framover. Målet er å få med prioriteringene i Nordisk ministerråds budsjett for 2021 og handlingsplaner for 2021–2024.

Akkurat nå sitter Nordisk råd, som representerer samarbeidet mellom de nordiske parlamentene, i forhandlinger med ministerrådet, som er samarbeidsorganisasjon for de nordiske regjeringene, om hvordan ressursene skal fordeles de kommende årene.

Transport sentral faktor i klimaarbeidet

Nordisk råd framhever flere saker som bør prioriteres. Av dem står et formelt ministerråd for transport høyt på lista, ikke minst med tanke på den nordiske visjonen om at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030.

– Hvis vi skal greie å redusere utslippene og nå klimamålene våre, er det uhyre viktig at vi kan samarbeide innenfor sektorer som er helt sentrale for den grønne omstillingen. Transportsektoren er et av de viktigste områdene i det arbeidet, og der har vi ikke et formelt nordisk ministerråd i dag. Vi må høyne ambisjonene for samarbeidet innenfor transport, og derfor mener Nordisk råd at det er på høy tid å få et ministerråd nå, sier Nordisk råds president Silja Dögg Gunnarsdóttir.

I ministerrådets handlingsplaner for 2021–2024 er ikke et transportministerråd med.

Samfunnssikkerhet framheves

Et annet område som prioriteres høyt av Nordisk råd, er samfunnssikkerhet. På sesjonen 2019 vedtok Nordisk råd enstemmig en strategi for samarbeid om samfunnssikkerhet, og nå vil rådets presidium at forslagene i strategien også skal være med i handlingsplanene for de kommende årene.

– Dette er jo spesielt viktig nå som vi ser hvilke effekter covid-19-pandemien har på det nordiske samarbeidet. Vi må lære av pandemien og bli bedre til å samarbeide i krisetider. Vår strategi for samfunnssikkerhet inneholder flere konkrete forslag til hvordan samarbeidet kan bli bedre, men de forslagene er ikke synlige i ministerrådets handlingsplaner, sier Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Nordisk ministerråds budsjett for 2021 og handlingsplaner for 2021–2024 skal vedtas før årets slutt. Både budsjettet og handlingsplanene skal godkjennes av Nordisk råd.