Pohjoismaiden neuvosto kutsuu pääministerit mukaan keskustelemaan yhteiskuntaturvallisuudesta

18.09.20 | Uutinen
Silja Dögg Gunnarsdóttir
Valokuvaaja
Iris Dager
Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi vuoden 2019 istunnossaan yksimielisesti yhteiskuntaturvallisuusstrategian, jota Pohjoismaiden toivotaan alkavan noudattaa mahdollisimman nopeasti. Neuvosto on pyytänyt hallituksia kommentoimaan strategian ehdotuksia, ja osa on jo vastauksensa antanut. Pohjoismaiden neuvosto ei ole lainkaan tyytyväinen saatuihin vastauksiin ja suunnittelee nyt seuraavaa askelta: neuvonpitoa toisaalta pääministerien ja toisaalta varautumistoimista vastaavien ministerien kanssa.

Neuvosto on pyytänyt hallituksilta vastausta muun muassa siihen, miten Pohjoismaiden ministerineuvosto voitaisiin parhaiten saada mukaan tukemaan pohjoismaista ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä. Tähän sisältyisi myös yhteiskuntaturvallisuuden ja varautumisen pohjoismainen yhteistyö.

Hallitusten vastauksista löytyy hyvin vähän ymmärrystä neuvoston tavoitteelle, ja ne pitävät ministerineuvoston nykyistä roolia riittävänä.

– Strategiaa edelsi perusteellinen valmistelu, ja nykytilanteessa sen suositusten täytäntöönpano on tärkeämpää kuin koskaan, sanoo Pohjoismaiden neuvoston presidentti Silja Dögg Gunnarsdóttir.

– Hallitusten vastaukset yllättivät ja tuottivat pettymyksen, hän toteaa. Kutsummekin siksi pääministerit keskustelemaan tästä asiasta.

Hallitusten vastaukset yllättivät ja tuottivat pettymyksen.

Silja Dögg Gunnarsdóttir, Pohjoismaiden neuvoston presidentti

Puheenjohtajisto toteaa, että koronapandemia on entisestään korostanut yhteiskuntaturvallisuuden merkitystä.

– Toivomme hallitusten selvittävän, onko pohjoismaisen varautumisyhteistyön johtaminen määritelty riittävän selkeästi, jotta se aidosti toimisi kriisitilanteessa, sanoo edustaja Wille Rydman. Hän johti Pohjoismaiden neuvostossa työryhmää, joka kävi läpi hallitusten vastaukset. 

– Mielestämme COVID-19 on osoittanut, että näin ei ole asianlaita. Hallitukset eivät silti halua muuttaa nykykäytäntöä edes tältä osin, Rydman painottaa.

 

Puheenjohtajisto toivoo, että neuvonpito pääministerien kanssa järjestettäisiin pohjoismaisella huippukokousviikolla lokakuun lopussa. Perinteinen istunto jää tänä vuonna väliin koronan vuoksi,  mutta poliittiset prosessit eivät silti seisahdu. Pohjoismaiden neuvosto järjestää suuren joukon etäkokouksia viikolla 44, jolloin istuntokin normaalisti järjestetään.

Puheenjohtajisto päätti asiasta kokouksessaan 18. syyskuuta.