Pohjoismaiden neuvosto haluaa syventää kriisi- ja puolustusyhteistyötä

28.11.17 | Uutinen
President Michael Tetzschner
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/Norden.org
Pohjoismaiden tulee vahvistaa puolustusyhteistyötään ja tarkastella mahdollisuuksia syventää yhteistyötä sekä kokonaismaanpuolustuksessa että valmius- ja huoltovarmuussuunnittelussa. Tätä mieltä on Pohjoismaiden neuvoston konservatiivinen ryhmä, joka saa tukea neuvoston puheenjohtajistolta.

Puheenjohtajisto hyväksyi ryhmän tekemän ehdotuksen Kööpenhaminassa 28. marraskuuta pitämässään kokouksessa. Ehdotuksen mukaan Pohjoismaiden tulee selvittää, mitkä pohjoismaiset siviilimaanpuolustuksen resurssit sopivat yhteiskäyttöön ja mitä osa-alueita tulee priorisoida. Maiden tulee myös tutkia, miten Pohjoismaiden puolustusvoimien ja poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä voidaan kehittää.

Lisäksi konservatiivinen ryhmä haluaa muun muassa, että tehdään vaikutusarviointi vakavan kriisin seurauksista Pohjoismaiden elintarvikehuollolle sekä parannetaan pohjoismaalaisten kriisivalmiutta ja -tietoutta.

Heikentynyt turvallisuustilanne

– Turvallisuustilanne on jo vuosien ajan huonontunut ympärillämme ja lähialueellamme. Itämeren ympäristössä ja arktisella alueella kohtaamiimme haasteisiin tarvitaan yhteisiä ratkaisuja. Sen vuoksi on tärkeää, että Pohjoismaat vahvistavat keskinäistä puolustusyhteistyötään ja tarkastelevat mahdollisuuksia syventää yhteistyötä sekä kokonaismaanpuolustuksessa että valmius- ja huoltovarmuussuunnittelussa, sanoo konservatiivisen ryhmän puheenjohtaja Michael Tetzschner.

Ajatuksena on, että Pohjoismaiden nykyinen NORDEFCO-puolustusyhteistyö voi toimia mallina yhteistyölle siviilipuolustuksen ja kokonaismaanpuolustuksen alalla.

Itämeren ympäristössä ja arktisella alueella edessä oleviin haasteisiin tarvitaan yhteisiä ratkaisuja. Sen vuoksi on tärkeää, että Pohjoismaat vahvistavat keskinäistä puolustusyhteistyötään ja tarkastelevat mahdollisuuksia syventää yhteistyötä kokonaismaanpuolustuksessa.

Ehdotuksessa todetaan, että uusi sodankäyntitapa asettaa suuria vaatimuksia yhteiskunnan kyvylle selvitä kriiseistä. Edessämme ei ole pelkästään sotilaallisia uhkia, vaan myös kyberhyökkäyksiä, psykologista sodankäyntiä, taloudellista painostusta ja tiedustelu-uhkia.

Puolustusyhteistyötä priorisoidaan

– Puolustusyhteistyön syventämistä priorisoidaan Pohjoismaiden neuvostossa voimakkaasti. Pohjoismaalaisille äskettäin teettämästämme mielipidetutkimuksesta käy myös ilmi, että pohjoismaalaiset pitävät puolustus- ja turvallisuuskysymyksiä tärkeimpinä yhteistyöalueina, Pohjoismaiden neuvoston presidentti Britt Lundberg toteaa.

Ehdotus esiteltiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Helsingissä loka-marraskuun vaihteessa. Puheenjohtajisto käsitteli ehdotusta ensimmäistä kertaa Kööpenhaminan kokouksessaan, ja sen käsittelyä jatketaan huhtikuussa pidettävässä teemaistunnossa.