Nordiska rådet vill fördjupa kris- och försvarssamarbetet

28.11.17 | Nyhet
President Michael Tetzschner
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
De nordiska länderna bör stärka sitt försvarssamarbete och se över möjligheterna att fördjupa samarbetet kring totalförsvar, beredskap och krisplanering. Det anser Den konservativa gruppen i Nordiska rådet och får stöd av rådets presidium.

Presidiet godkände gruppens förslag vid ett möte i Köpenhamn den 28 november. Enligt förslaget bör de nordiska länderna göra en översyn över vilka resurser inom civilförsvaret som kan samutnyttjas och vilka områden som ska prioriteras. Länderna bör också se över hur samarbetet kan utvecklas dels mellan de nordiska försvarsmakterna och dels mellan de nordiska polismakterna.

Dessutom vill Den konservativa gruppen bland annat att det görs en konsekvensanalys över den nordiska livsmedelsförsörjningen i händelse av allvarlig kris, samt öka krisberedskapen och medvetenheten bland nordborna kring eventuella kriser.

Försämrat säkerhetsläge

- Under en rad år har säkerhetsläget i vår omvärld och i vårt närområde försämrats. De utmaningar som möter oss i Östersjö- och Arktisregionen behöver gemensamma lösningar. Därför är det viktigt att de nordiska länderna stärker sina försvarssamarbeten och ser över vilka möjligheter det finns att fördjupa samarbetet kring ländernas totalförsvar, beredskaps- och krisplanering, säger Michael Tetzschner , vie ordförande i Den konservativa gruppen.

Tanken är att det existerade nordiska försvarssamarbetet inom NORDEFCO ska kunna tjäna som modell för hur samarbetet inom civil- och totalförsvaret skulle kunna fungera.

De utmaningar som möter oss i Östersjö- och Arktisregionen behöver gemensamma lösningar. Därför är det viktigt att de nordiska länderna stärker sina försvarssamarbeten och ser över vilka möjligheter det finns att fördjupa samarbetet kring ländernas totalförsvar.

I förslaget sägs det att den nya krigföringen ställer stora krav på samhällets förmåga att klara kriser. I dag handlar det inte bara om militära hot, utan också cyberattacker, psykologisk krigföring, ekonomiska påtryckningar och underrättelsehot.

Försvarssamarbete prioriterat

- Att ytterliga fördjupa samarbetet på försvarssidan prioriteras högt av Nordiska rådet. Den opinionsundersökning som vi nyligen gjorde bland nordborna visar också att de nordiska medborgarna anser att försvar och säkerhet är de viktigaste samarbetsfrågorna, säger Nordiska rådets president Britt Lundberg.

Förslaget presenterades vid Nordiska rådets session i Helsingfors i månadsskiftet oktober-november. Presidiet behandlade förslaget en första gång vid Köpenhamnsmötet och frågan går nu till vidare behandling vid temasessionen i april.