Nordisk Råd vil øge krise- og forsvarssamarbejdet

28.11.17 | Nyhed
President Michael Tetzschner
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
De nordiske lande bør styrke forsvarssamarbejdet og undersøge mulighederne for at øge samarbejdet om totalforsvar, beredskab og kriseplanlægning. Det mener Den Konservative Gruppe i Nordisk Råd, og de får opbakning fra Nordisk Råds Præsidium.

Præsidiet godkendte gruppens forslag på et møde i København den 28. november. Ifølge forslaget bør de nordiske lande skabe et overblik over, hvilke ressourcer inden for civilforsvaret, der kan udnyttes i fællesskab, og hvilke områder, vi skal prioritere. Landene bør også undersøge, hvordan samarbejdet kan udvikles dels mellem de nordiske forsvarsstyrker og dels mellem de nordiske politistyrker.

Desuden ønsker Den Konservative Gruppe blandt andet, at der udarbejdes en konsekvensanalyse af den nordiske fødevareforsyning i tilfælde af en alvorlig krise. Samtidig ønsker gruppen at øge kriseberedskabet og nordboernes bevidsthed, når det gælder eventuelle kriser.

Forværret sikkerhedssituation

– I de senere år er sikkerhedssituationen i vores omverden og vores nærområde forværret. De udfordringer, som vi står over for i Østersøregionen og Arktis, kræver fælles løsninger. Derfor er det vigtigt, at de nordiske lande styrker forsvarssamarbejdet og undersøger mulighederne for at øge samarbejdet om landenes totalforsvar samt beredskab- og kriseplanlægning, siger Michael Tetzschner, viceordfører i Den Konservative Gruppe.

Tanken er, at det nuværende nordiske forsvarssamarbejde inden for NORDEFCO skal udgøre en model for, hvordan samarbejdet inden for civil- og totalforsvaret skal fungere.

De udfordringer, som vi står over for i Østersøregionen og Arktis, kræver fælles løsninger. Derfor er det vigtigt, at de nordiske lande styrker forsvarssamarbejdet og undersøger mulighederne for at øge samarbejdet om landenes totalforsvar.

Af forslaget fremgår, at den nye krigsførelse stiller store krav til samfundets evne til at håndtere kriser. I dag handler det ikke kun om militære trusler, men også om cyberangreb, psykologisk krigsførelse, økonomisk pression og efterretningstrusler.

Forsvarssamarbejdet prioriteres

– Et endnu stærkere forsvarssamarbejde prioriteres højt af Nordisk Råd. Vores nylige rundspørge blandt nordboerne viser også, at de nordiske borgere mener, at forsvar og sikkerhed er de vigtigste samarbejdsområder, siger Nordisk Råds præsident, Britt Lundberg.

Forslaget blev præsenteret på Nordisk Råds session i Helsingfors ved månedsskiftet oktober-november. Præsidiet behandlede forslaget for første gang ved mødet i København, og sagen skal nu behandles på temasessionen i april.