Pohjoismaiden neuvostolla, Islannilla ja Skotlannilla yhteinen koronakokous

21.04.20 | Uutinen
Nordiska rådet höll möte med Islands och Skottlands parlament i april 2020.

Nordiska rådet höll möte med Islands och Skottlands parlament i april 2020.

Valokuvaaja
Arne Fogt Bergby

Pohjoismaiden neuvoston presidentti Silja Dögg Gunnarsdóttir piti etäkokouksen Islannin ja Skotlannin parlamenttien puhemiesten kanssa 20. huhtikuuta.

Koronapandemia oli keskiössä, kun Pohjoismaiden neuvoston sekä Islannin ja Skotlannin parlamenttien edustajat pitivät yhteisen etäkokouksen maanantaina 20. huhtikuuta. Kokouksessa vaihdettiin kokemuksia koronatilanteesta ja korostettiin läheisen kriisiyhteistyön merkitystä.

Kokoukseen osallistuivat Pohjoismaiden neuvoston presidentti Silja Dögg Gunnarsdóttir, Islannin yleiskäräjien puhemies Steingrímur J. Sigfússon ja Skotlannin parlamentin puhemies Ken Macintosh.  Kokous oli jatkoa vierailulle, jonka Pohjoismaiden neuvosto teki skottiparlamenttiin tämän vuoden tammikuussa. Tällä kertaa kokous pidettiin etänä koronatilanteen vuoksi.

Pandemia hallitsi myös kokouksessa käytyjä keskusteluja. Silja Dögg Gunnarsdóttir sanoi koronakriisin osoittavan maiden välisen yhteistyön tärkeyden.

– Nykytilanne osoittaa pohjoismaisen ja eurooppalaisen yhteistyön arvon. Kriisistä on opittava ja kriisinhallinta- ja turvallisuusyhteistyötä on lisättävä entisestään, Silja Dögg Gunnarsdóttir sanoi ja painotti toivovansa yhteistyön lisäämistä myös Skotlannin kanssa.

Ken Macintosh korosti puolestaan Skotlannin ja Pohjoismaiden välisiä hyviä suhteita ja tuki ajatusta yhteistyön lisäämisestä.

Työ jatkuu koronasta huolimatta

Kokouksessa vaihdettiin lisäksi kokemuksia kansallisten parlamenttien toiminnasta koronakriisin aikana, jolloin etätyö on enemmän sääntö kuin poikkeus.

Silja Dögg Gunnarsdóttir kertoi Pohjoismaiden neuvoston työskentelevän täyttä häkää pandemiasta huolimatta. Neuvoston puheenjohtajiston ja neljän valiokunnan etäkokouksissa on osallistujia koko Pohjolasta, ja kaikki sujuu.

Hyvät suhteet

Pohjoismailla ja Skotlannilla on perinteisesti ollut läheiset suhteet, ja kokouksessa oltiin yksimielisiä kontaktien ylläpidon tärkeydestä ja uusien kokousten järjestämisestä tulevaisuudessa.

Pohjoismaiden neuvoston tavoitteena on hyvä yhteistyö paitsi Skotlannin myös koko Ison-Britannian kanssa. Neuvoston kansainvälisessä strategiassa 2018–2022 todetaan nimenomaisesti, että ”brexitistä huolimatta Iso-Britannia on Pohjoismaiden luonnollinen kumppani”.