Nordiska rådet, Island och Skottland höll digitalt möte om corona

21.04.20 | Nyhet
Nordiska rådet höll möte med Islands och Skottlands parlament i april 2020.

Nordiska rådet höll möte med Islands och Skottlands parlament i april 2020.

Fotograf
Arne Fogt Bergby

Nordiska rådets president Silja Dögg Gunnarsdóttir höll möte på distans med talmännen för Islands och Skottlands parlament den 20 april.

Coronapandemin stod i fokus när representanter för Nordiska rådet, isländska Alltinget och det skotska parlamentet höll ett digitalt möte måndagen den 20 april. Mötet handlade bland annat om att utbyta erfarenheter kring coronaviruset och att lyfta fram betydelsen av nära samarbete i kristider.

I mötet deltog Nordiska rådets president Silja Dögg Gunnarsdóttir, Alltingets talman Steingrímur J. Sigfússon och skotska parlamentets talman Ken Macintosh.  Mötet var en fortsättning på ett besök som Nordiska rådet gjorde till det skotska parlamentet i januari i år. Nu träffades man virtuellt på grund av coronasmittan.

Det var också pandemin som dominerade samtalet. Silja Dögg Gunnarsdóttir sade att coronakrisen tydligt visar betydelsen av samarbete mellan länder.

- I den här situationen ser vi hur betydelsefullt det nordiska och även det europeiska samarbetet är. Vi måste lära oss av den här krisen och inse att vi bör samarbeta ännu mera kring krishantering och säkerhet, sade Silja Dögg Gunnarsdóttir och betonade att hon gärna ser mer samarbete också med Skottland.

Ken Macintosh lyfte för sin del fram de goda relationerna mellan Skottland och de nordiska länderna och stödde tanken på utökat samarbete.

Arbetet fortsätter trots corona

Mötet handlade även om att byta erfarenheter kring hur de nationella parlamenten fungerar under coronakrisen, när distansarbete är mera regel än undantag.

Silja Dögg Gunnarsdóttir kunde ge besked om att Nordiska rådet arbetar med hög intensitet trots pandemin. Presidiet och de fyra utskotten sköter sina möten digitalt med deltagare från hela Norden och det fungerar bra.

Goda relationer

De nordiska länderna och Skottland har traditionellt nära relationer och mötesdeltagarna var överens om att upprätthålla de goda kontakterna med fler möten i framtiden.

För Nordiska rådet är det viktigt att ha ett gott samarbete både med Skottland och Storbritannien som helhet. I rådets internationella strategi för 2018-2022 står det explicit att ”trots Brexit är också Storbritannien en självklar partner för Norden”.