Pohjoismaiden neuvoston 74. istunnossa tehdyt päätökset

07.11.22 | Uutinen
Erki
Photographer
Magnus Fröderberg
Pandemian vaikutuksia köyhien perheiden lapsiin ja nuoriin tulee selvittää, haitallisia vieraslajeja torjua ja Nordplus-ohjelmaa pidentää. Lisäksi tullaan perustamaan nuorten pohjoismainen ilmastoneuvosto, käynnistämään Valko-Venäjältä tuleville opiskelijoille suunnattu opiskelijavaihto-ohjelma ja luomaan ystävyyskoulujärjestelmä Pohjoismaihin. Muun muassa näistä aiheista päätettiin Pohjoismaiden neuvoston 74. istunnossa Helsingissä.

Pohjoismaiden neuvoston vuosittainen istunto päättyi äänestykseen 24 ehdotuksesta, jotka Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto ja neljä valiokuntaa – Hyvinvointi Pohjolassa-, Kestävä Pohjola-, Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa sekä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnat – esittelivät yleiskokouksessa.

Lue lisää ehdotuksista ja mietinnöistä

6. Ulkopolitiikka

6.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta yhteistyöstä Länsi-Saharan kysymyksessä

Mietintö 6.1 hyväksyttiin.

6.2. Mietintö joka koskee jäsenehdotusta valkovenäläisille opiskelijoille suunnatusta opiskelijavaihto-ohjelmasta

Mietintö 6.2 hyväksyttiin.

 

 

11. Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetti

11.1. Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2023 budjetiksi

Mietintö 11.1 hyväksyttiin.

 

 

15. Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa

15.1. Valiokuntaehdotus tutkimuspoliittisesta selonteosta

Mietintö 15.1 hyväksyttiin.

15.2. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta ystävyyskouluista ja oppilaitosten välisistä ystävyyssuhteista

Mietintö 15.2 hyväksyttiin.

15.3. Mietintö ministerineuvoston ehdotuksesta Nordplus-ohjelmaksi 2023–2027

Mietintö 15.3 hyväksyttiin.

15.4. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta musiikillisten lahjakkuuksien pohjoismaisesta keskuksesta

Mietintö 15.4 hyväksyttiin.

15.5. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisen opettajankoulutuksen vahvistamisesta

Mietintö 15.5 hyväksyttiin.

15.6. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta tulevaisuuden kiertotalouskirjastoista

Mietintö 15.6 hyväksyttiin.

15.7. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta rasisminvastaisista opetussuunnitelmista

Mietintö 15.7 hyväksyttiin.

 

 

16. Hyvinvointi Pohjolassa

16.1. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta ihmisoikeuksiin perustuvasta huumepolitiikasta Pohjolassa

Mietintö 16.1 hyväksyttiin.

16.2. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta esteettisistä injektioista ja muista kirurgisista kauneusoperaatioista

Mietintö 16.2 hyväksyttiin.

16.3. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pysyvästi köyhyysrajan alapuolella elävien lasten määrän vähentämisestä

Mietintö 16.3 hyväksyttiin.

16.4. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pitkittynyttä koronatautia koskevasta pohjoismaisesta yhteistyöstä

Mietintö 16.4 hyväksyttiin.

 

 

17. Kasvu ja kehitys Pohjolassa

17.1. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta kestävän matkailun sertifioinnista

Mietintö 17.1 hyväksyttiin.

17.2. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta merenkulun ja terminaalien sähköistämisestä

Mietintö 17.2 hyväksyttiin.

 

 

18. Kestävä Pohjola

18.1. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta luonnonsurmaa koskevasta lainsäädännöstä

Ehdotus lähetetään takaisin valiokuntaan.

18.2. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta yhteistyöstä haitallisten vieraslajien torjumiseksi

Mietintö 18.2 hyväksyttiin.

18.3. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaiden nostamisesta Euroopan johtavaksi alueeksi hiilidioksidin talteenotossa, kuljetuksessa ja varastoinnissa (CCS)

Mietintö 18.3 hyväksyttiin.

18.4. Valiokuntaehdotus nuorten pohjoismaisen ja kansallisten ilmastoneuvostojen perustamisesta

Mietintö 18.4 hyväksyttiin.

18.5. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pakkausten Joutsenmerkistä

Mietintö 18.5 hyväksyttiin.

 

 

19. Puheenjohtajisto

19.1 Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston tilinpäätöksen laatimisesta

Mietintö 19.1 hyväksyttiin.

19.2. Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisen yhteistyön kansallisesta kytkennästä

Mietintö 19.2 hyväksyttiin.