Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Det blev besluttet på Nordisk Råds 74:e session

07.11.22 | Nyhet
Erki
Fotograf
Magnus Fröderberg
Pandemiens påvirkning på børn og unge i fattige familier må undersøges, invasive dyrearter skal bekæmpes og Nordplusprogrammet bliver forlænget. Derudover oprettelse af et Nordisk Unge Klimaråd, et studenter-program for studerende fra Belarus samt organisering af venskabsskoler i Norden. Det var nogle af de emner, der blev truffet beslutninger om på Nordisk Råds 74:e session i Helsingfors.

Nordisk Råds årlig session blev afsluttet med afstemninger af 24 forslag, som blev præsenteret i plenum af Nordisk Råds præsidium og de fire udvalg: Udvalget for Velfærd i Norden, Udvalget for et Holdbart Norden, Udvalget for kundskab og kultur samt Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden. 

Læs mere om forslag og betænkning

6. Udenrigspolitik

6.1 Betänkande om medlemsförslag om nordiskt samarbete kring Västsahara,

Betänkandet 6.1 godkändes.

6.2. Betänkande om medlemsförslag om ett studentutbytesprogram för studenter från Belarus,

Betänkandet 6.2 godkändes.

 

 

11. Nordisk Ministerråds budget

11.1. Betänkande om Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds budget 2023,

Betänkandet 11.1 godkändes.

 

 

15. Kunnskap og Kultur i Norden

15.1. Utskottsförslag om forskningspolitisk redogörelse

Förslaget 15.1 godkändes.

15.2. Betänkande om medlemsforslag om venskabsskoler og venskaber mellem uddannelsesinstitutioner,

Betänkandet 15.2 godkändes.

15.3. Betänkande om Ministerrådsforslag om Nordplus, ny programperiode 2023-27,

Betänkandet 15.3 godkändes.

15.4. Betänkande om medlemsforslag om at skabe nordisk center for musiktalenter,

Betänkandet 15.4 godkändes.

15.5. Betänkande om medlemsforslag om at styrke det nordiske i læreruddannelsen,

Betänkandet 15.5 godkändes.

15.6. Betänkande om medlemsförslag om framtidens cirkulära bibliotek,

Betänkandet 15.6 godkändes.

15.7. Betänkande om medlemsförslag om antirasistiska läroplaner,

Betänkandet 15.7 godkändes.

 

 

16. Velfærd i Norden, forts.

16.1. Betänkande om medlemsförslag om människorättsbaserad narkotikapolitik i Norden,

Betänkandet 16.1 godkändes.

16.2. Betänkande om medlemsförslag om estetiska injektioner och andra kirurgiska skönhetsingrepp,

Betänkandet 16.2 godkändes.

16.3. Betänkande om medlemsforslag om å redusere antall barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt,

Betänkandet 16.3 godkändes.

16.4. Betänkande om medlemsförslag om nordiskt samarbete om postvirala sjukdomen long-covid,

Betänkandet 16.4 godkändes.

 

 

17. Vækst og Udvikling i Norden

17.1. Betænkning over medlemsforslag om Certificeringsordning for bæredygtig turisme,

Betänkandet 17.1 godkändes.

17.2. Betænkning over medlemsforslag om Elektrifiering av sjöfart och terminaler,

Betänkandet 17.2 godkändes.

 

 

18. Holdbart Norden

18.1. Betænkning over medlemsförslag om ekocidlagstiftning,

Förslaget återsändas till utskottet.

18.2. Betænkning over medlemsforslag om Nordiskt samarbete för bekämpning av invasiva arter,

Betänkandet 18.2 godkändes.

18.3. Betænkning over medlemsforslag om å gjøre Norden ledende i Europa på fangst, transport og lagring av CO2 (CCS),

Betänkandet 18.3 godkändes.

18.4. Udvalgsforslag om oprettelse af nordiske og nationale Ungeklimaråd,

Betänkandet 18.4 godkändes.

18.5. Betænkning over medlemsforslag om Svanemærkning af emballage,

Betänkandet 18.5 godkändes.

 

 

19. Præsidiet

19.1 - Betænkning over medlemsforslag om Nordisk Ministerråds regnskabsaflæggelse,

Betänkandet 19.1 godkändes.

19.2. Betænkning over medlemsforslag om national forankring af det nordiske samarbejde,

Betänkandet 19.2 godkändes.