Pohjoismaiden neuvoston kulttuurivaliokunta haluaa tukea Arktiksen nuoria elokuvantekijöitä

25.01.18 | Uutinen
Nordiska rådets session
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta haluaa tukea kolmivuotista Artiksen nuorille suunnattua elokuvahanketta. Hankkeen tarkoituksena on antaa alkuperäiskansojen nuorille mahdollisuus toimia digitaalisen median parissa.

Valiokunta kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa tukemaan Stories From the Ice -hanketta taloudellisesti vuosina 2019–2021. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa uuden polven elokuvantekijöitä Arktiksella ja rahoittaa tätä toimintaa. Hankkeen on käynnistänyt Saamelainen elokuvainstituutti ISFI.

– Stories From the Ice -elokuvahanke tarjoaa kanavan nuorten kertomuksille ja tuo näkyvämmäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia Arktiksella, sanoo Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Johanna Karimäki.

Valiokunta teki päätöksensä kokouksessaan Tukholmassa 24. tammikuuta. Asian käsittely jatkuu nyt Pohjoismaiden neuvostossa, ja 9.–10. huhtikuuta Islannissa Akureyrissä pidettävässä teemaistunnossa koko neuvostolla on mahdollisuus ottaa kantaa asiaan. Tuesta päättää viime kädessä kulttuuriministerineuvosto.

Ehdotuksen on tehnyt Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen puolueryhmä.