Nordiskt kulturutskott vill stödja film och unga i Arktis

25.01.18 | Nyhet
Nordiska rådets session
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur vill stödja ett treårigt filmprojekt för unga i Arktis. Det handlar om ett projekt vars syfte är att ge urfolksungdomar möjlighet att arbeta med digitala medier.

Utskottet uppmanar Nordiska ministerrådet att finansiellt stödja projektet Stories From the Ice under åren 2019–2021.  Målet med projektet är att utbilda och finansiera en ny generation filmskapare i Arktis. Initiativtagare till projektet är Samiska filminstitutet ISFI.

- Filmprojektet Stories From the Ice bidrar till en plattform för ungas berättelser och skapar mer synlighet för konsekvenserna av klimatförändringarna i Arktis, säger Johanna Karimäki, ordförande för utskottet för kunskap och kultur.

Utskottet fattade sitt beslut vid ett möte i Stockholm den 24 januari. Ärendet går nu till vidare behandling i Nordiska rådet och vid den så kallade temasessionen den 9-10 april i Akureyri på Island får hela rådet ta ställning till frågan. Det är i sista hand Nordiska ministerrådet för kultur som beslutar om stödet.

Förslaget kommer ursprungligen från den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet.