Pohjoismaiden pääministerit lanseeraavat globaalin aloitteen

30.05.17 | Uutinen
Dagfinn Høybråten, Juha Sipilä, Lars Løkke Rasmussen, Erna Solberg, Stefan Löfven & Bjarni Benediktsson at the launch of the Nordic prime ministers' initiative "Nordic Solutions to Global Challenges", May 2017
Valokuvaaja
Silje Katrine Robinson/norden.org
Kaikkien viiden Pohjoismaan hallitukset haluavat yhdessä edistää Agenda 2030 -työtä kestävän kehityksen edistämiseksi maailmassa. Maiden yhteisessä aloitteessa panostetaan yhteensä 74 miljoonaa Tanskan kruunua vihreään talouteen, tasa-arvoon ja kestäviin ruoka- ja hyvinvointiratkaisuihin liittyvän pohjoismaisen osaamisen levittämiseksi muualle maailmaan.

Pohjoismaisia ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin -aloite tulee olemaan tehokas työkalu yhteisessä työssämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemiseksi vuoteen 2030 mennessä, sanoo Norjan pääministeri ja Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2017 puheenjohtaja Erna Solberg.

Pääministerit tekivät päätöksen aloitteesta jo vuonna 2015 eli samana vuonna kun historiallinen Pariisin-sopimus ja YK:n 2030-agenda hyväksyttiin. Kun pääministerit kokoontuvat 29.–30. toukokuuta 2017 Bergenin ulkopuolelle, ”Nordic Solutions to Global Challenges” on valmis lanseerattavaksi kansainvälisesti.

Yksi sen perusajatuksista on käyttää Pohjolaa esimerkkinä siitä, että kestävä kehitys ei ole taloudellisen kasvun kanssa ristiriidassa. Kokoamalla poliittisten asiantuntijoiden, tutkijoiden ja yksityisten toimijoiden ohella aloitteeseen mukaan myös Pohjoismaiden suurlähetystöt, vientineuvostot ja kansainväliset sidosryhmät voidaan vastata siihen kysyntään, joka on olemassa pohjoismaisista kestävän kehityksen toimintamalleista ja tuotteista. Globaalien toimijoiden kuten YK:n, ILO:n, WHO:n ja Maailman talousfoorumin kanssa käydään näistä jo vuoropuhelua.

Pohjoismaisia ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin -aloite tulee olemaan tehokas työkalu yhteisessä työssämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemiseksi vuoteen 2030 mennessä

Kuusi lippulaivahanketta

Aloite toteutetaan kolmen vuoden aikana yhteensä kuuden lippulaivahankkeen muodossa. Hankkeet kattavat laajan kirjon erilaisia kysymyksiä kestävästä kaupunkisuunnittelusta alueelliseen energiayhteistyöhön, tasa-arvon edistämiseen, kestävään ruoantuotantoon sekä älykkäisiin hyvinvointi- ja ilmastoratkaisuihin. Niissä siis käsitellään useita Agenda 2030:n seitsemästätoista päätavoitteesta.

Lippulaivahanke Nordic Energy Solutionsin lähtökohtana on pohjoismainen energia-alan yhteistyö. Se siis käsittelee päätavoitetta numero 7: Kestävää energiaa kaikille.

– Pohjoismaat ovat uusiutuvien ja integroitujen energiajärjestelmien rakentamisessa edelläkävijöitä, ja monia ratkaisuistamme voidaan hyödyntää Pohjolan ulkopuolella. Hankkeemme suuntautuu Itä-Afrikkaan, missä uusiutuvan energian tarjonta on monipuolista, sanoo projektipäällikkö Svend Søyland.

Vetovoimaiset kaupungit

Lippulaivahankkeessa Nordic Sustainable Cities pureudutaan Agenda 2030:n päätavoitteeseen numero 11: Kestävien kaupunkien turvaaminen. Pohjoismaat pystyvät toimittamaan esimerkiksi ympäristötehokkaaseen vesihuoltoon ja jätteenkäsittelyyn tarvittavan kokonaisjärjestelmän, mutta ennen kaikkea niillä on tarjota ratkaisuja, joiden avulla asukkaiden elämänlaatua voidaan parantaa.

– Muualla maailmassa ihaillaan tapaa, jolla Pohjoismaat rakentavat kaupungeistaan vetovoimaisia paikkoja, jossa kaikki toimii ja asukkaat elävät laadukasta elämää, toteaa projektipäällikkö Hans Fridberg.

Tasa-arvo lisää tuottavuutta

Lippulaivahankkeessa Nordic Gender Effect at Work vastataan päätavoitteeseen numero 5: Sukupuolten välinen tasa-arvo sekä tavoitteeseen 8: Hyvät työehdot ja talouskasvu.

– Pohjoismaisista tasa-arvopanostuksista halutaan kuulla maailmalla lisää. Pohjoismaat ovat todiste siitä, että naisten ja miesten yhtäläiset oikeudet työmarkkinoilla lisäävät hyvinvointia, tuottavuutta ja kehitystä, sanoo hankeidean äiti Julia Fäldt Wahengo.

Lisätietoa lippulaivahankkeista:

Nordic Solutions to Global Challenges is a joint initiative by the Prime ministers of the Nordic countries. We want to invite the world to share Nordic knowledge and experiences of six priority flagship projects. These Nordic solutions will be effective tools in our common work to reach the United Nations Sustainability Goals before the year 2030.

Närmare information om flaggskeppsprojekten ges av projektledarna: