Pohjoismaisia ilmastoratkaisuja

23.07.18 | Hanke
Energy day at COP22
Photographer
©Foto Terje Heiestad 2016
Pohjoismaiden ministerineuvosto on käynnistänyt kaksi hanketta, jotka ovat osa Pohjoismaisia ilmastoratkaisuja -lippulaivahanketta. Hankkeet keskittyvät fossiilisten polttoaineiden tukiuudistukseen (FFSR) ja pohjoismaisten ilmastoratkaisujen käyttöönoton laajentamiseen (Nordic Green to Scale).

Tietoja

Dates
01.01.2017 - 31.12.2019

Tukiuudistushanke ammentaa kokemuksesta ja tietämyksestä, jotka karttuivat vihreään kasvuun keskittyneen edellisen pääministerialoitteen aikana. Osana sitä maat selvittivät fossiilisten polttoaineiden kansallisten tukijärjestelmien uudistamista. Nyt tehdään toteutettavuustutkimusta, jossa analysoidaan ja tunnistetaan uudistusten toteuttamisen kumppanimaita ja valmistellaan yleiskatsausta hyvistä FFSR-käytännöistä. Edellä mainitun pohjoismaisen työn lisäksi uusi FFSR-hanke perustuu muihin kansainvälisiin toimenpiteisiin. Perimmäisenä tavoitteena on tukea vapaaehtoisia uudistuksia, jotka perustuvat mieluiten vaihtoehtoisiin politiikkoihin, kuten hiilen hinnoitteluun tai julkisen talouden säästöjen uudelleenjakoon (esimerkiksi) ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien tukemiseksi. Tämä auttaisi leikkaamaan kumppanimaiden päästöjä ja tarjoamaan toivottavasti inspiraatiota myös muille maille, joilla on samanlaiset edellytykset ja tavoitteet.

Meneillään oleva Nordic Green to Scale -hanke keskittyy 15 ilmastoratkaisun käyttöönoton laajentamiseen siten, että muu maailma pääsisi yhden tai useamman Pohjoismaan jo saavuttamalle tasolle. Pohjoismaisten ratkaisujen laaja omaksuminen vertailukelpoisissa maissa säästäisi 4,1 gigatonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuoteen 2030 mennessä. Ratkaisuista monet ovat myös taloudellisesti houkuttelevia. Täysi potentiaali voi olla vieläkin suurempi, koska maat saattavat ylittää Pohjoismaiden nykytasot vuoteen 2030 mennessä ja koska ratkaisut kehittyvät ja halpenevat ja niiden rinnalle syntyy uusia ratkaisuja. Kaikki tämä auttaisi levittämään nykyisiä pohjoismaisia ratkaisuja vieläkin laajempaan kansainväliseen käyttöön.

Pääministerien aloite kehittää Nordic Green to Scalesta työkalua, joka auttaa laukaisemaan kansallisesti määriteltyihin panoksiin sekä vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen liittyviä toimia. Nämä kaksi hanketta auttavat käyttämään resursseja vihreisiin investointeihin tukien sijasta. On esimerkiksi arvioitu, että nykyisistä fossiilisten polttoaineiden tuista kertyy yhdeksässä päivässä summa, joka tarvittaisiin 15 pohjoismaisen ratkaisun käyttöönoton laajentamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Raportit

Linkit