Nordens statsministrar lanserar globalt initiativ

30.05.17 | Nyhet
Dagfinn Høybråten, Juha Sipilä, Lars Løkke Rasmussen, Erna Solberg, Stefan Löfven & Bjarni Benediktsson at the launch of the Nordic prime ministers' initiative "Nordic Solutions to Global Challenges", May 2017
Fotograf
Silje Katrine Robinson/norden.org
De fem nordiska regeringarna vill tillsammans agera pådrivande i Agenda 2030-arbetet för en hållbar världsutveckling. I ett gemensamt initiativ satsar de 74 miljoner DKK på att internationellt sprida nordisk kunskap om grön omställning, jämställdhet och hållbara mat- och välfärdslösningar.

– Initiativet Nordiska lösningar på globala utmaningar kommer att vara ett effektivt verktyg i vårt gemensamma arbete med att nå FN:s hållbarhetsmål före 2030, säger Erna Solberg, statsminister i Norge och ordförande i Nordiska Ministerrådet 2017.

Statsministrarna fattade beslut om initiativet redan år 2015, när de historiska överenskommelserna i Parisavtalet och FN:s 2030-agenda slöts. När statsministrana nu möts utanför Bergen den 29-30 maj 2017, är ”Nordic Solutions to Global Challenges” redo för internationell lansering.

En av grundtankarna är att använda Norden som exempel på att hållbar utveckling inte står i strid med ekonomisk tillväxt. Genom mobilisering av politiska experter, forskare, aktörer inom privata sektorn men också nordiska ambassader, exportråd och internationella intressenter, svarar de olika projekten under initiativet på den efterfrågan som finns på nordiska hållbarhetsrelaterade policyer och produkter. Dialogen med globala aktörer som FN, ILO, WHO och World Economic Forum har redan inletts.

Initiativet Nordiska lösningar på globala utmaningar kommer att vara ett effektivt verktyg i vårt gemensamma arbete med att nå FN:s hållbarhetsmål före 2030

Sex flaggskeppsprojekt

Initiativet genomförs under tre år och genom sex flaggskeppsprojekt. Projekten spänner över hållbar stadsplanering, regionalt energisamarbete, investeringar i jämställdhet, hållbar matproduktion, smarta välfärds- och klimatlösningar - och adresserar därmed flera av de 17 utvecklingsmålen i Agenda 2030.

Flaggskeppsprojektet Nordic Energy Solutions utgår från det nordiska energisamarbetet och adresserar utvecklingsmål nummer 7: ”Hållbar el till alla”.  

– Norden är föregångare när det gäller att bygga ett förnybart och integrerat energisystem, och många av våra lösningar kan användas i andra regioner. Vårt projekt riktar sig mot Östafrika som har ett brett utbud av förnybar energi, säger Svend Søyland, projektledare.

Attraktiva städer

Flaggskeppsprojektet Nordic Sustainable Cities tar sikte på utvecklingsmål nummer 11: ”Hållbara städer för alla”. Norden har kompetens att leverera hela system för exempelvis miljöeffektiv vatten- och avfallshantering, men framför allt att bygga in livskvalitet för invånarna.

– Det världen efterfrågar av Norden är vår förmåga att bygga attraktiva städer där saker fungerar och invånarna har ett gott liv, förklarar Hans Fridberg, projektledare.

Jämställdhet ger produktivitet

Flaggskeppsprojektet Nordic Gender Effect at Work svarar både på utvecklingsmål nummer 5: "Jämställdhet" och mål 8: "Goda arbetsvillkor och tillväxt".

- Det finns en stark efterfrågan på nordiska erfarenheter av att investera i jämställdhet. Norden utgör ett bevis på att lika rättigheter för kvinnor och män på arbetsmarknaden leder till välstånd, produktivitet och utveckling, säger Julia Fäldt-Wahengo, som tagit fram projektidén.

Nordic Solutions to Global Challenges is a joint initiative by the Prime ministers of the Nordic countries. We want to invite the world to share Nordic knowledge and experiences of six priority flagship projects. These Nordic solutions will be effective tools in our common work to reach the United Nations Sustainability Goals before the year 2030.

Närmare information om flaggskeppsprojekten ges av projektledarna:

Kontakt