Nordens statsministre lanserer globalt initiativ

30.05.17 | Nyhet
Dagfinn Høybråten, Juha Sipilä, Lars Løkke Rasmussen, Erna Solberg, Stefan Löfven & Bjarni Benediktsson at the launch of the Nordic prime ministers' initiative "Nordic Solutions to Global Challenges", May 2017
Fotograf
Silje Katrine Robinson/norden.org
De fem nordiske regjeringene vil sammen være pådrivere i Agenda 2030-arbeidet for en bærekraftig verdensutvikling. I et felles initiativ satser de 74 millioner DKK på internasjonal spredning av nordisk kunnskap om grønt skifte, likestilling og bærekraftige mat- og velferdsløsninger.

– Initiativet Nordiske løsninger på globale utfordringer kommer til å være et effektivt verktøy i vårt felles arbeid med å nå FNs bærekraftmål før 2030, sier Erna Solberg, statsminister i Norge og leder for Nordisk ministerråd 2017.

Statsministrene fattet vedtak om initiativet allerede i 2015, da de historiske overenskomstene i Parisavtalen og FNs 2030-agenda ble inngått. Når statsministrene nå møtes utenfor Bergen 29.–30. mai 2017, er «Nordic Solutions to Global Challenges» klar for internasjonal lansering.

En av grunntankene er å bruke Norden som eksempel på at bærekraftig utvikling ikke er i strid med økonomisk vekst. Ved å mobilisere politiske eksperter, forskere og aktører i privat sektor, men også nordiske ambassader, eksportråd og internasjonale interessenter, svarer de forskjellige prosjektene under initiativet på etterspørselen etter nordiske bærekraftrelaterte policyer og produkter. Dialogen med globale aktører som FN, ILO, WHO og Verdens økonomiske forum er allerede innledet.

– Initiativet Nordiske løsninger på globale utfordringer kommer til å være et effektivt verktøy i vårt felles arbeid med å nå FNs bærekraftmål før 2030

Seks flaggskipsprosjekter

Initiativet gjennomføres i løpet av tre år og ved hjelp av seks flaggskipsprosjekter. Prosjektene spenner over bærekraftig byplanlegging, regionalt energisamarbeid, investeringer i likestilling, bærekraftig matproduksjon, smarte velferds- og klimaløsninger – og tar dermed for seg flere av de 17 utviklingsmålene i Agenda 2030.

Flaggskipsprosjektet Nordic Energy Solutions utgår fra det nordiske energisamarbeidet og tar for seg utviklingsmål nummer 7: «Bærekraftig strøm til alle».

– Norden går foran når det gjelder å bygge et fornybart og integrert energisystem, og mange av løsningene våre kan brukes i andre regioner. Prosjektet vårt retter seg mot Øst-Afrika, som har et bredt spekter av fornybar energi, sier prosjektleder Svend Søyland.

Attraktive byer

Flaggskipsprosjektet Nordic Sustainable Cities tar sikte på utviklingsmål nummer 11: «Bærekraftige byer for alle». Norden har kompetanse til å levere hele systemer for blant annet miljøeffektiv vann- og avfallshåndtering, men framfor alt for å bygge inn livskvalitet for innbyggerne.

– Det verden etterspør av Norden, er vår evne til å bygge attraktive byer der ting fungerer og innbyggerne har et godt liv, forklarer prosjektleder Hans Fridberg.

Likestilling gir produktivitet

Flaggskipsprosjektet Nordic Gender Effect at Work svarer både på utviklingsmål nummer 5: «Likestilling» og mål 8: «Gode arbeidsvilkår og vekst».

– Det er sterk etterspørsel etter nordiske erfaringer med å investere i likestilling. Norden utgjør et bevis på at like rettigheter på arbeidsmarkedet for kvinner og menn fører til velstand, produktivitet og utvikling, sier Julia Fäldt Wahengo, som har utarbeidet prosjektideen.

Nordic Solutions to Global Challenges is a joint initiative by the Prime ministers of the Nordic countries. We want to invite the world to share Nordic knowledge and experiences of six priority flagship projects. These Nordic solutions will be effective tools in our common work to reach the United Nations Sustainability Goals before the year 2030.

Mer informasjon om flaggskipsprosjektene gis av prosjektlederne: