Pohjoismaiset kestävän kehityksen kaupungit

23.07.18 | Hanke
Nordic sustainable cities
Valokuvaaja
Nordic Innovation
Nopea kaupungistuminen vaikuttaa miljooniin ihmisiin eri puolilla maapalloa ja aiheuttaa terveys-, turvallisuus- ja ympäristöhaasteita. Samalla se luo kansainvälistä kysyntää kaupunkiympäristöön kehitetyille ratkaisuille. Pohjoismaiset kestävän kehityksen kaupungit -lippulaivahankkeen (Nordic Sustainable Cities) tavoitteena onkin markkinoida pohjoismaisia ratkaisuja, jotka liittyvät kestäviin, viihtyisiin ja älykkäisiin kaupunkeihin.

Tietoja

Päivämäärät
01.01.2017 - 31.12.2019

Arvioilta 66 % maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla vuoteen 2050 mennessä. YK:n Agenda 2030 tunnistaa kaupunkien keskeisen roolin kestävän kehityksen vetureina, kuten 11:nnestä kestävän kehityksen tavoitteesta ilmenee (”taataan turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat”).

Pohjoismailla on tarjota laadukkaita kaupunkiratkaisuja, jotka perustuvat alueemme vahvuuksiin: hyvään hallintoon, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin, muotoiluperinteeseen, sosiaaliseen ja ekologiseen tiedostavuuteen sekä kehittyneeseen tekniikkaan.

Lippulaivahanke pyrkii markkinoimaan ratkaisuja globaalisti, ja siinä kehitetään kunnianhimoista brändäystä, rakennetaan yhteispohjoismainen vientifoorumi sekä luodaan poliittisia kumppanuuksia ja verkostoja. Toimenpiteet helpottavat pohjoismaisten sidosryhmien välistä yhteistyötä ja lisäävät vientimahdollisuuksia. Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä kansallisten kaupanedistämiselinten, klusterien ja yritysten kanssa.

Lippulaivahanke perustuu onnistuneeseen Nordic Built Cities -aloitteeseen, jossa luotiin innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kestävyyden, viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Hanketta hallinnoi Nordic Innovation.

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt

Vanhempi erityisasiantuntija Hans Fridberg, [h.fridberg@nordicinnovation.org]