Nordens statsministre lancerer globalt initiativ

30.05.17 | Nyhed
Dagfinn Høybråten, Juha Sipilä, Lars Løkke Rasmussen, Erna Solberg, Stefan Löfven & Bjarni Benediktsson at the launch of the Nordic prime ministers' initiative "Nordic Solutions to Global Challenges", May 2017
Fotograf
Silje Katrine Robinson/norden.org
De fem nordiske regeringer vil i fællesskab tage en aktiv rolle i Agenda 2030-arbejdet for en bæredygtig verdensudvikling. I et fælles initiativ afsættes 74 millioner DKK til international spredning af nordisk viden om grøn omstilling, ligestilling og bæredygtige fødevare- og velfærdsløsninger.

– Initiativet Nordiske løsninger på globale udfordringer vil være et effektivt værktøj i vores fælles arbejde med at nå FN's bæredygtighedsmål før 2030, siger Erna Solberg, statsminister i Norge og formand for Nordisk Ministerråd 2017.

Statsministrene tog beslutning om initiativet allerede i 2015 da den historiske klimaftale, Parisaftalen, og FN's 2030-agenda blev vedtaget. Når statsministrene nu mødes uden for Bergen den 29.-30. maj 2017, er "Nordic Solutions to Global Challenges" klar til at blive lanceret internationalt.

En af grundtankerne er at bruge Norden som eksempel på, at bæredygtig udvikling ikke er i strid med økonomisk vækst. Via mobilisering af politiske eksperter, forskere, aktører i den private sektor, men også nordiske ambassader, eksportråd og internationale interessenter, imødekommer de forskellige projekter i initiativet den eksisterende efterspørgsel på nordisk policy og nordiske produkter inden for bæredygtighed. Dialogen med globale aktører som FN, ILO, WHO og World Economic Forum er allerede indledt.

Initiativet Nordiske løsninger på globale udfordringer vil være et effektivt værktøj i vores fælles arbejde med at nå FN's bæredygtighedsmål før 2030.

Seks flagskibsprojekter

Initiativet varer tre år og foregår gennem seks flagskibsprojekter. Projekterne spænder over bæredygtig byplanlægning, regionalt energisamarbejde, investeringer i ligestilling, bæredygtig fødevareproduktion samt smarte velfærds- og klimaløsninger. Dermed adresserer projekterne flere af de 17 udviklingsmål i Agenda 2030.

Flagskibsprojektet Nordic Energy Solutions udspringer af det nordiske energisamarbejde og adresserer udviklingsmål nummer 7: "Bæredygtig energi til alle".  

– Norden er frontløber, når det gælder etableringen af et vedvarende og integreret energisystem, og mange af vores løsninger kan bruges i andre regioner. Vores projekt retter sig mod Østafrika, som har et bredt udbud af vedvarende energi, siger projektleder, Svend Søyland.

Attraktive byer

Flagskibsprojektet Nordic Sustainable Cities fokuserer på udviklingsmål nummer 11: ”Bæredygtige byer til alle”. Norden har kompetencerne til at levere hele systemer til eksempelvis miljøeffektiv vand- og affaldshåndtering, men først og fremmest til at indbygge livskvalitet for borgerne.

– Det som verden efterspørger fra Norden er vores evne til at bygge attraktive byer hvor tingene fungerer, og borgerne har et godt liv, forklarer projektleder, Hans Fridberg

Ligestilling giver produktivitet

Flagskibsprojektet Nordic Gender Effect at Work adresserer både udviklingsmål nummer 5: "Ligestilling" og mål 8: "Gode arbejdsvilkår og vækst".

– Der er en stor efterspørgsel på nordiske erfaringer med at investere i ligestilling. Norden er et bevis på, at lige rettigheder for kvinder og mænd på arbejdsmarkederne medfører velstand, produktivitet og udvikling, siger Julia Fäldt Wahengo som står bag idéen til projektet.

Nordic Solutions to Global Challenges is a joint initiative by the Prime ministers of the Nordic countries. We want to invite the world to share Nordic knowledge and experiences of six priority flagship projects. These Nordic solutions will be effective tools in our common work to reach the United Nations Sustainability Goals before the year 2030.

Yderligere information om flagskibsprojekterne fås hos projektlederne: