Pohjoismaille uusi kansainvälinen profilointistrategia

28.10.14 | Uutinen
placer norden i verden

place the nordic in the world

Pohjoismaat ja koko Pohjolan alue herättävät kansainvälisesti suurta kiinnostusta. Niin poliittiset organisaatiot ja etujärjestöt kuin myös elinkeinoelämä ja matkailualan toimijat ovat sitä mieltä, että nyt on aika ryhtyä yhteisiin toimiin.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät Pohjoismaiden neuvoston istunnossa tiistaina Pohjoismaiden uuden kansainvälisen profilointi- ja asemointistrategian.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät strategian Tukholmassa järjestetyssä Pohjoismaiden neuvoston istunnossa. Kuvassa: Elisabeth Aspaker, Norjan pohjoismainen yhteistyöministeri.

Varmuus siitä, että Pohjoismaat voivat monilla alueilla saavuttaa yhdessä enemmän kuin kukin maa yksinään, koskee myös Pohjoismaiden profilointia ja asemointia kansainvälisesti. Pohjoismaisten toimijoiden tulee sen vuoksi lähivuosina pyrkiä järjestelmällisesti vahvistamaan Pohjolan alueen ja eri Pohjoismaiden kilpailukykyä ja vaikutusvaltaa kansainvälisesti. 

– Kiinnostus ja uteliaisuus Pohjoismaita kohtaan on tällä hetkellä kansainvälisesti suurta. Tämä koskee paitsi pohjoismaista kirjallisuutta, elokuvia ja muotoilua, myös maidemme yhteiskuntarakenteita ja niiden perustana olevia arvoja. Yleisen käsityksen mukaan meillä on vastaukset muutamiin niistä kysymyksistä, joista koko maailmassa parhaillaan keskustellaan. Esimerkiksi siihen, miten voidaan luoda avoin yhteiskunta, joka kehittyy koko ajan edelleen ja selviytyy myös kriisiaikojen rasituksista. Aiomme hyödyntää tätä uteliaisuutta – sekä muiden inspiroimiseen että omien yhteiskuntiemme vahvistamiseen, toteaa Islannin pohjoismainen yhteistyöministeri Eygló Harðardóttir.

Viisi profilointialuetta

Pohjoismaiden ministerineuvosto (Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin) koordinoi pohjoismaisia profilointitoimia yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa Pohjolan ja Pohjoismaiden kilpailukykyä ja vaikutusvaltaa kansainvälisesti. Strategiassa mainitaan viisi profilointialuetta: pohjoismainen malli, Pohjola tietoyhteiskuntana, pohjoismainen luovuus ja innovointi sekä Pohjoismaiden kulttuuri ja luonto.

Yhteistyöministereiden mukaan Pohjoismailla on monia vahvuuksia, jotka yhdessä tekevät Pohjolasta kiinnostavan alueen.

– Uusi strategia antaa meille hyvät edellytykset kehittää pohjoismaista yhteistyötä edelleen. Selkeyttämällä yhteistyötä Pohjoismaiden vahvoilla alueilla voimme lisätä alueemme vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti, Ruotsin pohjoismainen yhteistyöministeri Kristina Persson sanoo.

Pohjoismaita profiloidaan laaja-alaisesti eri Pohjoismaiden välisessä tiiviissä yhteistyössä. Ruotsin instituutin pääjohtaja Annika Rembe ei ole huolissaan kilpailusta.

– Ei, päinvastoin. Koko Pohjola on joissakin tapauksissa yksittäisiä maita kiinnostavampi kokonaisuus. Tällainen strategia voi ehdottomasti luoda lisäarvoa alueille, joissa meillä on yhteisiä etuja.

Lue strategia täällä