Ny strategi for profilering av Norden internasjonalt

28.10.14 | Nyhet
placer norden i verden

place the nordic in the world

De nordiske landene og hele regionen vekker stor interesse internasjonalt. Både politiske organisasjoner og interesseorganisasjoner, næringsliv og turistorganisasjoner mener tiden er inne for et felles tiltak.

Under Nordisk Råds sesjon i Stockholm på tirsdag vedtok de nordiske samarbeidsministerne en ny strategi for profilering og posisjonering av Norden internasjonalt.

De nordiske samarbeidsminister vedtok strategien i Stockholm under Nordisk Råds sesjon. På bilde: Elisabeth Aspaker, Norges nordiske samarbeidsminister.

Vissheten om at de nordiske landene på mange områder kan oppnå mer i fellesskap en hver for seg gjelder også for profilering og posisjonering globalt. Derfor skal nordiske aktører i de kommende år systematisere arbeidet med å styrke regionens og landenes konkurransekraft og innflytelse internasjonalt. 

- I øyeblikket er interessen og nysgjerrighet til Norden stor internasjonalt. Det gjelder ikke kun litteratur, film og design, men også vår samfunnsstruktur og de verdier den er basert på. Oppfattelsen er at vi synes å ha svar på noen av de spørsmålene som stilles over hele verden nettopp nå. Eksempelvis hvordan man skaper et åpent samfunn som utvikler seg og som kan klare seg i krisetider. Vi skal bruke denne nysgjerrighet – både til å inspirere andre, men også til å styrke våres samfunn, sier Eygló Harðardóttir, Islands nordiske samarbeidsminister.

Fem profileringsområder

Nordisk Ministerråd (de nordiske regjeringers offisielle samarbeidsorgan) skal koordinere og samordne nordiske profileringsaktiviteter i samarbeid med offentlige og private aktører. Det overordnede målet er at Norden og de nordiske landenes konkurransekraft og internasjonale innflytelse skal styrkes. I strategien pekes fem profileringsområder ut; den nordiske modellen, norden som kunskapssamfunn, nordisk kreativitet og innovasjon samt nordens kultur og natur.

I følge samarbeidsministerne er det en sammenheng av mange styrkeposisjoner som gjør Norden interessant.

- Den nye strategien gir oss gode forutsetninger for å utvikle det nordiske samarbeidet. Gjennom å tydeliggjøre samarbeidet omkring det som er de nordiske landenes styrker kan vi øke vår innflytelse globalt, sier Kristina Persson, Sveriges nordiske samarbeidsminister.

Profilering av den Nordiske region skal foregå over en bred kam og i tett samarbeid med de enkelte nordiske landene. Annika Rembe er generaldirektør i Svenska Institutet og er ikke bekymret for konkurransen.

- Nei, tvert i mot. Norden er i noen tilfeller mer interessant en hvert enkelt land alene. I de tilfeller hvor vi har felles interesser kan en slik strategi absolutt skape merverdi.

Les strategien her