Ny strategi for international profilering af Norden

28.10.14 | Nyhed
placer norden i verden

place the nordic in the world

De nordiske lande og hele regionen vækker stor international interesse. Både politiske organisationer og interesseorganisationer, erhvervslivet og turistorganisationer mener at tiden er inde til et fælles tiltag.

På Nordisk Råds session i Stockholm vedtog de nordiske samarbejdsministre tirsdag en ny strategi for international profilering og positionering af Norden.

De nordiske samarbejdsministre vedtog strategien i Stockholm under Nordisk Råds session. På billedet ses Elisabeth Aspaker, Norges nordiske samarbejdsminister.

Det er et faktum at de nordiske lande på mange områder kan opnå mere i fællesskab end hver for sig, og et af disse områder er den globale profilering og positionering. Derfor skal de nordiske aktører i de kommende år systematisere arbejdet med at styrke regionens og landenes konkurrencekraft og internationale indflydelse.  

– I øjeblikket oplever Norden en høj grad af international interesse og nysgerrighed. Det gælder ikke kun litteratur, film og design, men også vores samfundsstruktur og de værdier den er baseret på. Opfattelsen er at vi lader til at have svar på nogle af de spørgsmål som lige nu stilles over hele verden. For eksempel hvordan man skaber et åbent samfund som udvikler sig og som kan klare sig i krisetider. Vi skal bruge denne nysgerrighed – både til at inspirere andre, men også til at styrke vores samfund, siger Islands nordiske samarbejdsminister, Eygló Harðardóttir.

Fem profileringsområder

Nordisk Ministerråd (de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan) skal koordinere og samordne de nordiske profileringsaktiviteter i samarbejde med offentlige og private aktører. Det overordnede mål er at Norden og de nordiske landes konkurrencekraft og internationale indflydelse skal styrkes. I strategien udpeges fem profileringsområder: den nordiske model, Norden som videnssamfund, nordisk kreativitet og innovation samt Nordens kultur og natur.

Ifølge samarbejdsministrene er det en kombination af flere styrkepositioner som gør Norden interessant.

– Den nye strategi giver os gode forudsætninger for at udvikle det nordiske samarbejde. Ved at tydeliggøre samarbejdet omkring de nordiske landes styrker, kan vi øge vores globale indflydelse, siger Sveriges nordiske samarbejdsminister, Kristina Persson.

Profileringen af den nordiske region skal foregå over en bred kam og i tæt samarbejde med de enkelte nordiske lande. Annika Rembe er generaldirektør i Svenska institutet, og hun er ikke bekymret for konkurrencen.

– Nej, tværtimod. Norden er i nogle sammenhænge mere interessant end hvert enkelt land for sig. I de situationer hvor vi har fælles interesser, kan en sådan strategi absolut skabe merværdi.

Læs strategien her