Ny strategi för profilering av Norden internationellt

28.10.14 | Nyhet
placer norden i verden

place the nordic in the world

De nordiska länderna och hela regionen väcker stort intresse internationellt. Såväl politiska organisationer och intresseorganisationer som näringsliv och turistorganisationer anser att tiden är inne för en gemensam insats.

Under Nordiska rådets session i Stockholm på tisdag godkände de nordiska samarbetsministrarna en ny strategi för profilering och positionering av Norden internationellt. 

De nordiska samarbetsministrarna godkände strategin i Stockholm under Nordiska rådets session. På bilden: Elisabeth Aspaker, Norges nordiska samarbetsminister.

Vissheten om att de nordiska länderna på många områden gemensamt kan uppnå mer än varje land för sig gäller också för profilering och positionering globalt. Därför ska nordiska aktörer de kommande åren systematisera arbetet med att förstärka regionens och ländernas konkurrenskraft och inflytande internationellt. 

- För ögonblicket finns det ett stort internationellt intresse för och nyfikenhet på Norden. Det gäller inte bara litteratur, film och design, utan också vår samhällsstruktur och de värden den baserar sig på. Uppfattningen är att vi tycks ha svar på några av de frågor som just nu ställs över hela världen. Exempelvis hur man skapar ett öppet samhälle som utvecklar sig och som kan klara sig i kristider. Vi ska använda den här nyfikenheten – till att inspirera andra, men också till att förstärka våra samhällen, säger Eygló Harðardóttir, Islands nordiska samarbetsminister.

Fem profileringsområden

Nordiska ministerråd (de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan) ska koordinera och samordna nordiska profileringsaktiviteter i samarbete med offentliga och privata aktörer. Det övergripande målet är att Norden och de nordiska ländernas konkurrenskraft och internationella inflytande ska förstärkas. I strategin definieras fem profileringsområden: den nordiska modellen, Norden som kunskapssamhälle, nordisk kreativitet och innovation samt Nordens kultur och natur.

Enligt samarbetsministrarna är det sammanhanget av många styrkepositioner som gör Norden intressant.

- Den nya strategin ger oss goda förutsättningar att utveckla det nordiska samarbetet. Genom att tydliggöra samarbetet kring det som är de nordiska ländernas styrkor kan vi öka vårt inflytande globalt, säger Kristina Persson, Sveriges nordiska samarbetsminister.

Profileringen av den nordiska regionen ska ske över en bred front och i tätt samarbete med de enskilda nordiska länderna. Annika Rembe, generaldirektör för Svenska institutet, är inte bekymrad över konkurrensen.

- Nej, tvärtom. Norden är i vissa fall mer intressant än varje enskilt land för sig. I de fall där vi har gemensamma intressen kan en sådan strategi absolut skapa mervärde.

Läs strategin här