Pohjoismainen vihreä rahoitus herätti kiinnostusta OECD:ssä

14.10.16 | Uutinen
Vindkraftverk
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Green finance – The Nordic Way herätti kiinnostusta ja uteliaisuutta Tokiossa järjestetyssä OECD:n Green Investment Financing Forumissa.

 

”Pohjoismaiden vahva alueyhteistyö sai konferenssissa paljon kiinnostusta osakseen. Erityisesti osallistujat olivat kiinnostuneita kuntien ilmastotyöstä sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisistä sähkömarkkinoista, jotka ovat mahdollistaneet uusiutuvan energian käytön lisäämisen, totesi Pohjoismaiden ministerineuvoston kasvu ja ilmasto -osaston päällikkö Annika Rosing.

Rosing esitteli konferenssissa pohjoismaisia kokemuksia, joita on kerätty raporttiin ”Green finance – The Nordic Way”. Konferenssin osallistujat olivat vihreään rahoitukseen ja ympäristöinvestointeihin keskittyviä rahoituslaitoksia, kansainvälisiä järjestöjä ja Aasian maiden edustajia.

Pohjoismaiden vahva alueyhteistyö sai konferenssissa paljon kiinnostusta osakseen. Erityisesti osallistujat olivat kiinnostuneita kuntien ilmastotyöstä sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisistä sähkömarkkinoista, jotka ovat mahdollistaneet uusiutuvan energian käytön lisäämisen.

Raportti osoittaa, että vihreään talouteen siirtymisessä ei ole poppaskonsteja, vaan tarvitaan laajapohjaisia ja monialaisia toimia, joiden keskiössä on vihreä rahoitus. Lisäksi raportissa todetaan, että kauaskantoisten ja vihreiden rahoitusratkaisujen kehittäminen vaatii kansallisten ja paikallisten viranomaisten yhteistyötä. Tärkeää on niin ikään se, että Pohjoismaat ovat tukeneet vihreitä ratkaisuja siirtymäkauden ajan, antaneet sen jälkeen vallan markkinavoimille ja jatkaneet vakaan ja ennakoitavan sääntelyn kehittämistä.

Raportissa korostetaan myös kansalaisten sitoutumista ja halua osallistua ilmasto- ja ympäristöuhkien torjumiseen.

 Lue raportti Green Finance the Nordic Way