Nordisk grønn finansiering vekker interesse i OECD

14.10.16 | Nyhet
Vindkraftverk
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Green finance – The Nordic Way skaper nysgjerrighet og interesse på OECD konferansen Green Investment Financing Forum i Tokyo.

 

«Norden sterke regionale samarbeid vakte stor interesse ved konferansen. Det var spesielt erfaringene fra det felles nordisk-baltiske elektrisitetsmarkedet som gjorde det mulig å fase inn fornybar energi, samt kommunenes arbeid med klima som interesserte deltagerne, sier Annika Rosing som leder avdelingen for vekst og klima ved Nordisk ministerråd.

Rosing presenterte de nordiske erfaringene som kommer fram i rapporten “Green finance – The Nordic Way”. Deltakerne er finansielle institusjoner, internasjonale organisasjoner og representanter for asiatiske land som er engasjert i grønn finansiering og investering.

Norden sterke regionale samarbeid vakte stor interesse ved konferansen. Det var spesielt erfaringene fra det felles nordisk-baltiske elektrisitetsmarkedet som gjorde det mulig å fase inn fornybar energi, samt kommunenes arbeid med klima som interesserte deltagerne

Rapporten viser at det ikke finnes noen magisk løsning for drive en grønn omstilling – det kreves en bred innsats på mange områder og der grønn finansiering er en nøkkelfaktor. Rapporten peker også på betydningen av samarbeid mellom nasjonale og lokale myndigheter for å utvikle langsiktige og grønne finansieringsløsninger. Det er også viktig at de nordiske landene har subsidiert grønne løsninger i en overgangsperiode, og siden latt markedskreftene ta over i takt med utviklingen av stabile og forutsigbare regelverk.

Rapporten understreker også vekten av de nordiske innbyggeres engasjement og vilje til å engasjere seg mot miljø- og klimatrusler.

 Les rapporten Green Finance the Nordic Way