Nordisk grön finansiering väcker intresse inom OECD

14.10.16 | Nyhet
Vindkraftverk
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Green finance – The Nordic Way väcker nyfikenhet och intresse på OECD:s konferens Green Investment Financing Forum i Tokyo.

 

"Nordens starka regionala samarbete väckte stort intresse på konferensen. Det var speciellt erfarenheterna från den gemensamma nordisk-baltiska elmarknaden som möjliggjort infasning av förnybar energi, samt kommunernas klimatarbete som intresserade deltagarna, säger Annika Rosing som leder avdelningen för tillväxt och klimat vid Nordiska ministerrådet.

Rosing presenterade de nordiska erfarenheterna som kommer fram i rapporten “Green finance – The Nordic Way”. Deltagarna är finansiella institutioner, internationella organisationer och representanter för asiatiska länder som är engagerade i grön finansiering och investering.

Nordens starka regionala samarbete väckte stort intresse på konferensen. Det var speciellt erfarenheterna från den gemensamma nordisk-baltiska elmarknaden som möjliggjort infasning av förnybar energi, samt kommunernas klimatarbete som intresserade deltagarna.

Rapporten visar att det inte finns någon magisk lösning för att driva en grön omställning – det krävs en bred insats på många områden där grön finansiering är en nyckelfaktor. Rapporten pekar även på betydelsen av samarbete mellan nationella och lokala myndigheter för att utveckla långsiktiga och gröna finansieringslösningar. Det är också viktigt att de nordiska länderna har subsidierat gröna lösningar under en övergångsperiod och sedan låtit marknadskrafterna ta över i takt med utvecklingen av stabila och förutsägbara regelverk.

Rapporten understryker därtill vikten av de nordiska invånarnas entusiasm och vilja att engagera sig mot miljö- och klimathot.

 Läs rapporten Green Finance the Nordic Way