Pohjoismainen yhteistyö auttaa maahanmuuttajanaisia pääsemään työmarkkinoille

22.05.19 | Uutinen
Kvinde på cykel
Valokuvaaja
Yadid Levi
Juuri julkaistu opas auttaa kuntien ja valtion viranomaisia kehittämään kotouttamista ja saamaan työmarkkinoille lisää maahanmuuttajanaisia. Työssä onnistuminen tarjoaa suuria mahdollisuuksia naisille, heidän lapsilleen ja koko yhteiskunnalle.

– Pohjoismaat muistuttavat toisiaan, joten kokemusten jakaminen on paikallaan. Siinä auttaa tämä opas, johon on kerätty tehokkaita toimia maahanmuuttajanaisten työmarkkinaintegraation parantamiseksi, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston vanhempi erityisasiantuntija Catrine Bangum. Tanskaksi julkaistun ”Pakolais- ja maahanmuuttajanaisten työllistymispolkuja” -oppaan taustalla pakolais- ja maahanmuuttajanaisten vähäinen osallistuminen työmarkkinoille. Samalla työvoiman kysyntä on Pohjoismaissa kovaa. Eri Pohjoismaista kerätty tietämys osoittaa, että naisten onnistunut työmarkkinaintegraatio parantaa myös heidän lastensa kotoutumista. Juuri näitä myönteisiä vaikutuksia opas pyrkii vahvistamaan ja tukemaan.

Hyviä ja toimivia käytäntöjä

Viime vuosina on käynnistetty useita hankkeita, joilla pyritään saamaan työmarkkinoille lisää maahanmuuttajanaisia. Samalla on kuitenkin kaivattu yleiskuvaa ja tietämystä siitä, mitkä käytännön toimet ja aloitteet ovat osoittautuneet toimiviksi tiedon ja kokemuksen perusteella. Yleiskuvan tarjoaa nyt julkaistu opas. Opas on vapaasti kaikkien luettavissa, mutta se on kohdistettu erityisesti asiantuntijoille ja keskiportaan johdolle, jotka suunnittelevat työmarkkinaintegraatioon liittyviä kunnallisia tai kansallisia panostuksia.

Pohjoismaat muistuttavat toisiaan, joten kokemusten jakaminen on paikallaan. Siinä auttaa tämä opas, johon on kerätty tehokkaita toimia maahanmuuttajanaisten työmarkkinaintegraation parantamiseksi.

Catrine Bangum, Pohjoismaiden ministerineuvoston vanhempi erityisasiantuntija

Verkostopohjainen selvitys

Opas perustuu verkostopohjaiseen selvitykseen, jossa on käyty läpi alaa koskevia pohjoismaisia tutkimuksia ja selvityksiä, sekä alan ammattilaisilta saatuun palautteeseen. Selvitys kertoo suurista mahdollisuuksista, joita voidaan hyödyntää investoimalla maahanmuuttajanaisten kiinnittymiseen työmarkkinoille. Oppaan on laatinut Rambøll Management Consulting yhteistyössä Rambøllin suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten konsulttien kanssa.