Pohjoismaiselle yhteistyölle uusia tavoitteita

24.06.20 | Uutinen
De nordiska samarbetsministrarna sammanträdde per videolänk
Valokuvaaja
Morten Skovgaard Hansen
Mitä politiikan aloja tulisi priorisoida, ja miten Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan pääministerien viime vuonna hyväksymän Visio 2030:n kunnianhimoiset tavoitteet? Entä millä tavoin korona on vaikuttanut yhteistyön tavoitteisiin? Muun muassa nämä asiat olivat esillä pohjoismaisten yhteistyöministerien etäkokouksessa 23. kesäkuuta.

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö on koonnut viime kuukausina palautetta ja käytännön hanke- ja ohjelmaehdotuksia, joista on nyt koostettu ehdotus pohjoismaisen yhteistyön tulevien vuosien toimintasuunnitelmaksi. Suunnitelmasta keskusteltiin yhteistyöministerien kokouksessa, ja käsittelyssä oli myös Pohjoismaiden ministerineuvoston budjettiluonnos vuodeksi 2021. Se on laadittu täysin vision painopistealueiden sekä ehdotetun toimintasuunnitelman mukaisesti.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että suunnitelma on saatu kokoon koronan aiheuttamista valtavista haasteista huolimatta, sanoo kokousta johtanut Tanskan yhteistyöministeri Mogens Jensen. Pandemia on vaikuttanut kaikkiin Pohjoismaihin, mutta ministerit päättivät kriisistä huolimatta pitää yksimielisesti kiinni visiosta, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Vision toteuttamiseen liittyvä vuoropuhelu Pohjoismaiden neuvoston kanssa jatkuu, hän huomauttaa.

Kriisiaika kääntyy vahvuudeksi

Yhteistyöministereille luovutettiin myös raportti käytännön ongelmista, joita varsinkin raja-alueilla elävät pohjoismaalaiset ovat kokeneet korona-aikana. Vapaata liikkuvuutta haittaamaan on noussut joukko uusia rajaesteitä. 

– Pohjoismaisesta yhteistyöstä on puhuttu pandemian aikana välillä kielteiseen sävyyn, mutta fakta on, että meillä on ollut paljon kokouksia ja moniin uusiin rajaesteisiin on jo löytynyt ratkaisu.

Nyt kerättävät kokemukset auttavat vahvistamaan yhteistyötä pitkällä aikavälillä. Seuraavan kriisin koittaessa olemme paremmin valmistautuneita, Mogens Jensen sanoo.

Ministerit päättivät järjestää ennen vuoden loppua konferenssin, jossa voidaan vaihtaa tietoa ja kokemuksia kriisiajan pohjoismaisesta yhteistyöstä.

Mogens Jensen kommentoi myös liikkuvuutta haittaavia käytännön esteitä:

– Kaikki ministerit ovat yhtä mieltä siitä, että Pohjolan vapaa liikkuvuus pyritään palauttamaan mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä on kuitenkin hyväksyttävä se, että tartuntariski vaikuttaa käytännön liikkuvuusmahdollisuuksiin.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit tapaavat seuraavan kerran syyskuun alussa, jolloin nyt käsitelty toimintasuunnitelma on tarkoitus hyväksyä lopullisesti.