Nye ambitioner for det nordiske samarbejde

24.06.20 | Nyhed
De nordiska samarbetsministrarna sammanträdde per videolänk
Fotograf
Morten Skovgaard Hansen
Hvilke politikområder skal prioriteres, og hvordan kan Nordisk Ministerråd nå de ambitiøse mål i Vision2030, som statsministrene vedtog for samarbejdet sidste år? På hvilken måde har COVID-19 påvirket målsætningerne i samarbejdet? Blandt andet disse spørgsmål blev diskuteret af de nordiske samarbejdsministre på et virtuelt møde den 23. juni.

I de seneste måneder har Nordisk Ministerråds sekretariat indsamlet synspunkter og konkrete forslag til projekter og programmer, som nu er slået sammen til et forslag til en handlingsplan for det nordiske samarbejde i de kommende år. Dette blev også diskuteret på mødet. Udkastet til Nordisk Ministerråds budget for 2021, som også blev behandlet på mødet, er udarbejdet helt i tråd med prioriteringerne i visionen og forslaget om en konkret handlingsplan.

– Vi er meget glade for, at det har været muligt at udarbejde denne plan på trods af den meget udfordrende periode, som vi har oplevet på grund af COVID-19, siger mødets ordfører, Danmarks samarbejdsminister, Mogens Jensen. Pandemien har påvirket alt i vores samfund, men alle ministre var helt enige om, at visionens målsætning – at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region – står fast på trods af krisen. 

Vi fortsætter dialogen med Nordisk Råd om realiseringen af visionen, understreger han.

Samarbejdet skal styrkes af kriseperioden

Samarbejdsministrene fik også en rapport om de konkrete problemer, som nordboerne – især i grænseregionerne – har oplevet under pandemien. Der er opstået flere konkrete hindringer for den frie bevægelighed. 

– Under pandemien har mange kommenteret det nordiske samarbejde i negative vendinger, men virkeligheden er, at der på mange områder har været samarbejde, og at der blandt andet er fundet løsninger på grænsehindringer.

De erfaringer, som vi får nu, kommer på sigt til at hjælpe os med at styrke vores samarbejde. Næste gang vi rammes af en krise, vil vi være bedre forberedt, end vi var denne gang, siger Mogens Jensen.

Ministrene blev enige om at mødes til en konference inden udgangen af året for at muliggøre erfaringsudveksling og videndeling om det nordiske samarbejde i krisesituationer.

Mogens Jensen kommenterer også de konkrete hindringer for bevægeligheden:

– Alle ministre er enige om, at vores fælles mål er, at vi så hurtigt som muligt kan genoprette den frie bevægelighed i Norden. Men lige nu er vi tvunget til at acceptere, at den smitterisiko, som stadig findes, påvirker de konkrete muligheder for mobilitet.

De nordiske samarbejdsministre mødes næste gang i begyndelsen af september. Her forventer man, at den handlingsplan, som blev diskuteret på dette møde, endeligt kan vedtages.